Семинар за вештачку интелигенцију, 21 фебруар 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 21. фебруара 2024. са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Мирјана Ивановић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Катедра за рачунарске науке
 
Наслов предавања: ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА - РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И ЕТИЧКИ АСПЕКТИ
 
Апстракт:
 
Тренутно, истраживања у области вештачке интелигенције првенствено воде мушкарци, те је јасно изражена родна неједнакост. На светском нивоу жене чине само 22% истраживача који раде у области вештачке интелигенције. С друге стране вештачка интелигенција обликује родне односе, стварајући нове изазове и могућности и за жене. Да би њихов лични развој и професионални раст били у потпуности интегрисани, више жена треба да учествује у дизајну, имплементацији, и евалуацији метода и приступа у машунском учењу и технологијама заснованим на вештачкој интелигенцији. Само смислено укључивање жена у свим фазама би требало да резултира политикама и технологијама које дигиталну једнакост претварају у стварност. Мушкарци и жене треба да буду савезници и да проактивно делују како би вештачка интелигенција била боља за све.
Изазови вештачке интелигенције у вези са родним аспектима су вишеслојни и биће разматрани у презентацији.
+ Дизајн. Жене треба да имају активну улогу у обликовању нове генерације технологија, тако да се не репродукују стереотипи и узима у обзир различитости.
+ Примена таквих технологија и директни друштвени/економски/политички утицај које ће вештачка интелигенција имати у покушају смањења родне неравноправност.
+ Стратегије које доприносе смањењу родне неравноправности и стереотипа као и њихов утицај на будућност рада и могућности напредовања за жене у доменима вештачке интелигенције. Системи машинског учења и вештачке интелигенције нуде могућности да се поправи пристрасност и да се изграде друштва која укључују виши степен родне равноправности.
+ Све ово повлачи за собом и одређене етичке дилеме које друштво мора да разматра и реши на добробит свих.

Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести