Одељење за механику, 13. децембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. децембра 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Марко Јанев, Математички институт САНУ

Наслов предавања: РЕСТРИКЦИЈЕ У ДИСТРИБУИРАНОЈ ЛИНЕАРНОЈ КОНСТИТУТИВНОЈ РЕЛАЦИЈИ КОЈА САДРЖИ ФРАКЦИОНЕ ИЗВОДЕ КОМПЛЕКСНОГ ТИПА ПРИМЕЊЕНА У ВИСКОЕЛАСТИЧНОСТИ    
 
Апстракт: Анализирано је вискоеластично тело описано конститутивном релацијом која садржи фракциони извод комплексног реда. Наиме, модел је формулисан тако да узима у обзир све фракционе изводе комплексног реда са дефинисане путање у комплексној равни. Коришћењем процедуре засноване на примени Бохнер-Шварцове теореме, изведене су рестрикције на параметре модела, које представљају довољне услове за испуњење термодинамичке неједнакости (у смислу испуњења другог закона термодинамике) у изотермалном случају. Анализа (егзистенција и јединственост решења, уз задовољене поменуте услове) је извршена у случају пузања, као и у случају генералисане таласне једначине, са специфичном конститутивном релацијом Кевин-Боитовог типа.
 
Напомена:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Предавања можете пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести