Семинар Катедре за вероватноћу и статистику, 22. новембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 22. новембра 2023. у сали 821 Математичког факултета (Студентски трг 16, V спрат) са почетком у 16.15.

Предавач: Жикица Лукић
 
Наслов предавања: СТАТИСТИЧКИ ТЕСТОВИ НА СЛУЧАЈНИМ МАТРИЦАМА И ЊИХОВА  ПРИМЕНА У АНАЛИЗИ КРИПТОВАЛУТА
 
Апстракт:
На овом предавању бавићемо се тестирањем у простору симетричних позитивно дефинитних случајних матрица. Предавање је подељено у три целине. У првом делу изложићемо нови двоузорачки тест једнакости у класи матрица ортогонално еквивалентних у расподели. Потом ћемо изложити начин да се тај тест модификује за проблем тестирања промене режима, као и детаљну анализу резултата добијених на овај начин. У трећем делу изнећемо пут за конструкцију сличних тестова, али и нови тест који се базира на Лапласовим трансформацијама у односу на нецентралну Вишартову меру. Свака целина биће поткрепљена примерима из сфере финансија и посебна пажња биће посвећена практичним применама добијених резултата.

Напомена: Предавање је могуће пратити и онлајн, путем линка:

https://zoom.us/j/99338210828?pwd=TjJOaFdhZVFjV09JM1pHb0pNVy82QT09

Meeting ID: 993 3821 0828

Passcode: 990127


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести