Одељење за математику, 24. новембар 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 24. новембра 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Лука Милићевић, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: THE CONSTRАINT SATISFACTION PROBLEM DICHOTOMY CONJECTУRE: HISTORY, PROOFS AND GENERALIZATIONS
 
Апстракт: Први нетривијалан резултат о приближним алгебарским структурама у адитивној комбинаторици је Фрајманова теорема. У контексту Фуријеове анализе вишег реда, следећа општија верзија те теореме појављује се природније: када год скуп A⊆(F^n)_p има бар c|A|^3 адитивних четворки, онда постоји потпростор U, величине |U|≤O𝑐(|A|), такав да је |U∩A|≥Ω𝑐(|A|). (Као што је уобичајено, под адитивном четворком називамо четворку елемената (a₁,a₂,a₃,a₄)∈((F^n)_p)^4 такву да је a₁+a₂= a₃+a₄) Дакле, о скупу A са овим својством можемо размишљати као о приближном потпростору. Мотивисани другим приближним алгебарским структурама које се појављују у Фуријеовој анализи вишег реда, у овом предавању ћемо се бавити квадратном верзијом ове теореме. Наиме, разматраћемо који би то комбинаторни услови били адекватни за дефиницију приближних квадратних варијетета, а који би нам притом омогућили да докажемо квадратну Фрајманову теорему.
 
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести