Одељење за математику, 16. јун 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 16. јуна 2023, у сали 301ф Матматичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Андреја Тепавчевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ГРУПА ПРЕКО МРЕЖЕ СЛАБИХ КОНГРУЕНЦИЈА
 
Апстракт: R. Schmidt у књизи "Мреже подгрупе група" из 2011. године, као један од "најузбудљивијих отворених проблема" у овом контексту, споменуо је мрежно теоријску карактеризацију решивих група. Решиве групе су од посебног значаја јер су у вези са решењима полиномних једначина и теоријом Галоа. У серији радова објављених у последње 1-2 године, ми смо дали мрежно-теоријску карактеризацију не само решивих група већ и многих других класа група, попут Хамилтонових, нилпотентних, Абелових, суперрешивих, и других преко мрежа слабих конгруенција. Слабе конгруенције су симетричне и транзитивне релације сагласне са операцијама на алгебрама. Мрежа слабих конгруенција је алгебарска мрежа која у себи садржи као интервале и мреже конгруенција и подалгебри, као и мреже конгруенција на свим подалгебрама. У овом предавању представићемо резултате о мрежама слабих конгруенција група. Један од првих резултата у овом правцу била је карактеризација Дедекиндових група преко модуларних мрежа слабих конгруенција. Теорија група је математички апарат који се у физици интензивно користи за проучавање симетрија, као и понашања физичких система под одређеним трансформацијама; групе се користе у проучавањима интеракција честица као и у физици кондензоване материје. Надамо се да ће у овом контексту наши резултати имати примену и у теоријској физици. Резултати који ће бити предсатвљани су заједнички рад са Миланом Груловићем, Јеленом Јовановић и Бранимиром Шешеља.
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести