Приступно предавање за избор доцента за ужу научну област Алгебра и математичка логика

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента  за ужу научну област: Алгебра и математичка логика

На конкурс се пријавио  1 кандидат.
Кандидат: др Драган Ђокић

Наслов предавања: „Гаусов закон квадратног реципроцитета”

Датум, време и место одржавања:  07.04.2023. године  
у 12:15 часова, учионица 706.

Чланови комисије:

    1. др Зоран Петровић, ред. проф.    
    2. др Горан Ђанковић, ванр. проф.
    3. др Драган Станков, ванр. проф. (Рударско-геолошки факултет)

Датум објављивања: 28.03.2023. године


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести