Предавање проф. др Владимира Капустина са Универзитета Санкт Петерсбург, 28. март 2023.

У уторак 28. марта 2023. године, проф. др Владимир Капустин (Санкт Петерсбург) одржаће предавање под насловом "Нуле Риманове зета-функције и пертурбације диференцијалних оператора" у сали 706 Математичког факултета са почетком у 14.30.


Апстракт:
Један од приступа доказивању Риманове хипотезе о нулама зета-функције јесте конструисање самопридруженог оператора, чији се спектар поклапа са скупом нетривијалних нула зета-функције окренутим на реалну праву линију. У саопштењу ће бити конструисана једнодимензионална пертурбација самопридруженог оператора са потребним спектром у де Бранжовом простору. Де Бранжови простори се нашироко користе за спектралну анализу диференцијалних оператора и биће приказано како се добијени резултат може пренети на Штурм-Лијувилове операторе.


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести