Одељење за математику, 24. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 24. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Борис Шобот, Департман за математику и информатику, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ДЕЉИВОСТ И КОНГРУЕНЦИЈЕ УЛТРАФИЛТЕРА
 
Апстракт:
Ултрафилтери на неком скупу представљају фамилије "великих" скупова и често се користе као средство избора у корацима трансфинитних конструкција. Фамилија свих ултрафилтера на неком скупу (нпр. на скупу природних бројева N) чини тополошки простор. Свака функција на основном скупу може се проширити на јединствен начин до непрекидне функције на том простору. Однедавно се аналогно проучавају и проширења релација; ми ћемо размотрити проширења релације дељивости на скупу N и конгруенције по модулу. Једна од релација дељивости ултрафилтера посебно има својства која умногоме подсећају на својства дељивости природних бројева. Описаћемо (квази)уређење које она одређује, као и ултрафилтере с неким необичним особинама добијене у радовима аутора. Што се тиче конгруенција, постоје (бар) два начина за њихово проширење на ултрафилтере; Di Nasso и сарадници су недавно добили интересантне и донекле неочекиване резултате у вези њих.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести