Семинар за механику, 28. децембар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 28. децембра 2022, са почетком у 18 часова у сали 301ф Математичког института САНУ. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику.

Предавач: Владимир Драговић, Универзитет Тексаса у Даласу, МИ САНУ
 
Наслов предавања: ОРТОГОНАЛНЕ И ЛИНЕАРНЕ РЕГРЕСИЈЕ, МОМЕНТИ ИНЕРЦИЈЕ, И КОНФОКАЛНЕ КВАДРИКЕ

Апстракт: Циљ нам је да истакнемо и развијамо мостове између статистике, механике и геометрије.  Повезујемо конфокалне праменове квадрика и моменте инерција са ортогоналном и линеарном регресијом. За задати систем тачака у к-димензионом простору, који не припадају ниједној афиној хиперравни, конструишемо конфокални прамен квадрика са следећим својствима:

  1. Све хиперравни у односу на које задати систем тачака има једнаке моменте инерције су тангенте на једну те исту квадрику из прамена.
  2. За било коју тачку П, међу хиперравнима које је садрже, најмањи момент је у односу на тангенту на квадрику која садржи П, којој одговара највећа Јакобијева координата. Највећи момент је у односу на тангенту на елипсиод из конфокалног прамена квадрика, који садржи П. Оба резултата представљају уопштења фундаменталног Пирсоновог резултата којим је заснована ортогонална регресија. Наводимо примену добијених резултата у природним примерима  у статистици модела са мерним грешкама (EIV) и рестрикованој регресији. У конструкцији конфокалног прамена квадрика користимо тачке у којима је елипсоид инерције симетричан. Предавање је засновано на заједничком раду са Бориславом Гајићем.

 
Напомена: Предавања на Семинару можете уживо пратити преко линка https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc

Уколико желите и да учествујете у дискусији, неопходна је регистрација на следећем линку https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести