Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 13. мај 2010.

Детаљније:
Наредни састанак Семинара Геометрија, визуелизација и образовање са применама одржаће се у четвртак, 13.5. 2010. у 17:15 часова у сали 301ф Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35

Предавач: Вељко А. Вујичић.

Назив предавања: О АКСИОМАМА АФИНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ И ТЕНЗОРСКОМ ИНТЕГРАЛЕЊУ

Апстракт: Поимање насловних речи. Аксиоми као темељ, па и границе те теорије. О несагласју "ТРИ" или "ЧЕТИРИ" аксиоме. Одрживост тог аксиоматског система? "Основни појмови тачка и вектор", а о појму, вектора више него много, присутна је велика несагласност. Скаларни производ вектора преводи векторске (линеарне) "просторе" у нелинеарне алгебарске и аналитичке системе. Линеарне трансформације и тензорско интегралење. Стандардни интегрални рачун разара  природу тензорских објеката. О идентификацији геометрије и кинематике.

На крају; неколико реченица о Јужнословенској академији нелинеарних наука, која је регистрована као Одељење међурегионалне АНН.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести