XV конференција Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, 26.09.2017.

Научни скуп Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика одржаће се у уторак 26. септембра 2017. године на Математичком факултету Универзитета у Београду.

Учесници који желе да излажу на конференцији треба да пошаљу апстракт рада (на српском и/или енглеском) према приложеним упутствима најкасније до 10. септембра 2017. године, на адресу: ncd@matf.bg.ac.rs

Радови представљени на конференцији, који прођу поступак рецензије, биће штампани у часопису Преглед Националног центра за дигитализацију (http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/).

Организациони одбор

НЦД конференција


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести