XXXIX Симпозијум о операционим истраживањима SYMOPIS 2012, 25-28. септембар 2012, Тара, Србија

Симпозијум о операционим истраживањима SYMOPIS одржава се сваке године. Ово је XXXIX по реду симпозијум, на коме се очекује учешће већ традиционално великог броја операционих истраживача и других стручњака. На до сада одржаним симпозијумима учествовало је преко 9.300 стручњака и саопштено је и објављено преко 6000 радова у којима су представљени нови резултати истраживања и искуства у развоју и примени метода операционих истраживања. Симпозијум је и место размене искустава, преношења и трансфера знања, дружења и стицања нових познанстава и пријатељстава.

XXXIX Симпозијум о операционим истраживањима SYMOPIS 2012 ће се одржати на планини Тари, у хотелу "Оморика"  у периоду од 25. до 28. септембра 2012.

Информације о предстојећем Симпозијуму можете добити на сајту
http://www.symopis.vggs.rs или на маил symopis2012@vggs.rs.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести