XVI Национална конференција астронома Србије, 10-12. октобар 2011, Београд

XVI Национална конференција астронома Србије одржаће се у Београду, од 10 до 12 октобра 2011 године. Конференцију организују Астрономска опсерваторија у Београду заједно са Катедром за астрономију Математичког факултета у Београду под покровитељством Министарства просвете и науке Републике Србије.

Конференција ће се састојати од предавања по позиву домаћих и страних научника, излагања докторских и магистарских теза одбрањених у земљи или иностранству у периоду између две конференције (од 2008), краћих саопштења и постера. На Конференцији ће бити приказани радови из свих области астрономије, као и тема везаних за астрономију и друге сродне науке. Формулар за регистрацију и упутства за припрему текстова апстраката и чланака се налазе на званичној интернет презентацији Конференције:

http://nkas.aob.rs/

Званични језици Конференције су српски и енглески. Усмена предавања и постери биће изложени у Задужбини Илије М. Коларца у Београду. Зборник радова Конференције ће бити штампан у посебном броју Публикација Астрономске опсерваторије Београд. Учесници Конференције не плаћају котизацију.

Важни датуми:

Прво обавештење - 15. април 2011.
Рок за пријаву - 1. јул 2011.
Рок за пријем апстраката - 1. јул 2011.
Друго обавештење - 15. јул 2011.
Финално обавештење - 15. септембар 2011.
Рок за пријем радова за Зборник - 1. новембар 2011.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести