Конференција посвећена 150 год. Универзитета у Иаси и 100 год. Семинара за математику, 21-26. јун 2010, Иаси, Румунија

Више информација


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести