Програм ИПА за развој инфраструктура у високом образовању, рок за пријаву 31. март 2010.

Поштовани,

Прослеђујемо Вам обавештење Министарства просвете, које се односи превасходно, како су навели, на пројекте за унапређење наставно научних дисциплина према приложеним документима:

-информационо-комуникационе технологије, Multi-Media/Digital Media,

-природне науке (биохемија, биологија, нанотехнологије, хемија, и примене),

-инжењерство у области очувања животне средине и одрживог развоја,

-електро, грађевинско, машинско и саобраћајно инжењерство,

-пољопривредне науке и прехрамбене технологије,

-студије бизниса.

ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ:

За реализацију Инфраструктурног програма за високо образовање Министарство просвете и Министарство за науку и технолошки развој обезбедила су 22 милиона еура из предприступних фондова EU (ИПА) намењених државним универзитетима у Србији. Кроз овај програм финансираће се реализација максимално 20 пројеката, а почетак реализације очекује се крајем 2011. године.

Достављамо информацију о овом пројекту, као и Апликативни образац за одобрење средстава за инфраструктурни пројекат за високо образовање.

Молимо вас да приложену информацију  и образац за пријаву проследите свим факултетима у оквиру вашег Универзитета.

Напомињемо да је рок за доставу пријава 31.03.2010. године.

Од 1. до 8. априла 2010. комисија ће прегледати све приспеле пријаве и извршити ужи избор потенцијалних пројеката.

У периоду од 12. до 23. априла чланови комисије ће посетити подносиоце пројеката који су ушли у ужи избор и до 30. априла донеће одлуку о коначном избору пројеката.

Изабрани кандидати комплетну пројектну документацију достављају до 30. јуна 2010.

Због брзе комуникације ову информацију вам достављамо електронском поштом; документацију шаљемо и редовном поштом.


Министарство просвете
Одељење за европске интеграције
развојне програме и пројекте у образовању
тел. 011 363 1818


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести