Конкурс за доделу 'Награде Веселина Лучића' за најбоље научно остварење наставника и сарадника на УБ за 2022. годину

Расписан је Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно, односно стручно, остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено током 2022. године.
 
Кандидати на Конкурс могу пријавити монографију, поглавље у монографији или научни рад. Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег или страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.
 
Рок за подношење пријава је од 1. марта до 28. априла 2023. године.
 
Текст конкурса
 
Образац за пријаву


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести