Јавни позив за учешће у средствима МПНТР за 2020. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 26. децембра 2019. објавило Јавни позив за учешће у средствима Министарства за 2020. годину за 18 програмских активности.

Услови позива, списак материјала за подношење пријаве, као и рокови за подношење пријаве за сваку од 18 програмских активности које Министарство финансира налазе се на страни

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/

Рок за подношење пријава за програмску активност број 16 - суфинансирање научних скупова у Србији је 30 дана од објављивања позива (закључно са 27. јануаром 2020).

Скрећемо пажњу сарадницима у настави и асистентима да се међу програмским активностима за које је Јавни позив отворен налазе и следеће:

  1. стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација;
  2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству;
  3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије  и Стипендиста Министарства;
  4. суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације Стипендиста Министарства;
  5. стипендирање младих истраживача;
  6. суфинансирање учешћа младих истраживача на олимпијадама знања;
  7. суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству;

 18. суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом.

За питања и помоћ око пријаве и припреме документације можете се обратити Драгани Илић (dilic@matf.bg.ac.rs) и Зорици Станимировић (zoricast@matf.bg.ac.rs).

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести