Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2018. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 29. децембра 2017. објавило Јавни позив за учешће у средствима Министарства за 2018. годину за 18 програмских активности.

Услови позива, списак материјала за подношење пријаве, као и рокови за подношење пријаве за сваку од 18 програмских активности које Министарство финансира налазе се на страни:

http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-sredstvima-ministarstva-prosvete-nauke-i-tehnoloskog-razvoja-u-2018-godini/

Рок за подношење пријава за програмску активност број 16 - суфинансирање научних скупова у Србији је 30 дана од објављивања позива (закључно са 29. јануаром 2018).

Скрећемо пажњу сарадницима у настави и асистентима да се међу програмским активностима за које је Јавни позив отворен налазе и следеће:

2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства на научним скуповима у земљи и у иностранству;

3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и Стипендиста Министарства;

4. суфинансирање завршне обраде докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства ангажованих на пројекту Министарства;

6. суфинансирање учешћа младих истраживача на олимпијадама знања.

Неопходно је добро проучити услове конкурса, потребну документацију и испоштовати рокове који су наведени за сваку програмску активност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести