Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2017. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 11. јануара 2017. објавило Јавни позив за учешће у средствима Министарства за 2017. годину.

Услови позива, списак материјала за подношење пријаве, као и рок за подношење пријаве за сваку од 17 програмских активности које Министарство финансира налазе се на страни:

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/

Рок за подношење пријава за програмску активност број 16 - суфинансирање научних скупова у Србији је 30 дана од објављивања позива (закључно са 10. фебруаром 2017.)

Скрећемо пажњу сарадницима у настави и асистентима да се међу програмским активностима за које је Јавни позив отворен налазе и следеће:

2. суфинансирање учешћа студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и стипендиста Министарства на научним скуповима у земљи и у иностранству;

3. суфинансирање студијских боравака у иностранству студената који су уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије и стипендиста Министарства;

9. суфинансирање завршне обраде докторских дисертација истраживача и стипендиста Министарства ангажованих на пројекту Министарства.

Комплетан списак од 17 програмских активности које Министарство суфинансира налази се на страни:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Javni-poziv-za-ucesce-u-sredstvima-Ministarstva-u-2017.-godini.pdf

Конкурс по овом позиву за програмске активности под тачкама 1-5. и 11-17. је до 10. фебруара 2017. Рок за активност број 10. је до 13. марта 2017, а конкурс за активности 2-4. и 6-9. је отворен током целе године.

Неопходно је добро проучити услове конкурса, неопходну документацију и испоштовати рокове који су наведени за сваку програмску активност.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести