Конкурс Задужбине Веселина Лучића за избор најбољег научног и књижевног дела објављеног у 2014. години

Расписан је конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића"  за 2015. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду објављено у 2014. години.

Награда, у нето износу од 250.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Рок за подношење пријава је од 30. марта 2015. године до 1. маја 2015. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком „За Конкурс Задужбине Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“, тел: 3207-426.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести