Конкурс заједничког центра Јапан-Србија за промоцију науке и технологије

Заједнички центар Јапан-Србија за промоцију науке и технологије Универзитета у Београду објављује конкурс за подношење пријава за два места за младе истраживаче који ће бити ангажовани у Центру. Места ће бити финансирана из средстава која додељује ITO фондација за образовање и размену из Токија, у периоду од 12 месеци, са могућношћу продужетка ангажовања.

Основни услови које би потенцијални кандидати требало да испуне су следећи:
-да имају докторат;
-да нису старији од 40 година;
-да знају да користе напредне компјутерске системе;
-да су држављани Републике Србије;
-да говоре енглески и/ или јапански.

Пријаве се подносе електронским путем на адресу jjsckonkurs@rect.bg.ac.rs а кандидати би требало да приложе следећу документацију:
-биографију;
-списак објављених радова;
-детаљни план истраживања за период од 12 месеци, са нагласком на коришћење суперкомпјутера Центра.

Рок за подношење пријава је 23. септембар 2013. године.
Додатне информације о конкурсу

Контакт:

Љубица Димитријевић
Одељење за међународну сарадњу
Универзитет у Београду
stamlj@rect.bg.ac.rs


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести