Отворен позив за стратешке пројекте у оквиру IPA Јадранског програма прекограничне сарадње, рок за пријаву пројеката 2. новембар 2012.

Расписан је конкурс за стратешке пројекте у оквиру Јадранског програма прекограничне сарадње финансираног из Инструмента за претприступну помоћ (IPA) Европске уније.

На сајту  http://www.adriaticipacbc.org може се добити више информација о програму и преузети пријавна документација.

Рок за достављање пројектних пријава је 02. новембар 2012. године.

Програмски приоритети и стратешке теме у оквиру овог позива су:

Приоритет 1. Економска, социјална и институционална сарадња

Стратешка тема 1. Иновације као кључ економског развоја у Јадранском региону

Приоритет 2. Природни и културни ресурси и спречавање ризика

Стратешка тема 1. Унапређење животне средине у мору, на обали и делтама река кроз заједничко управљање у Јадранском региону

Стратешка тема 2. Заштита Јадранског мора од загађења баластним водама

Стратешка тема 3. Интегрисано и одрживо управљање ресурсима пијаће воде у Јадранском региону

Стратешка тема 4. Заштита и спречавање ризика од природних непогода у Јадранском региону са посебним нагласком на ризик од пожара

Стратешка тема 5. Туризам са посебним нагласком на одрживо управљање и маркетинг природних и културних богатстава у Јадранском региону

Приоритет 3. Доступност и мреже

Стратешка тема 1. Промоција и заједнички модели за одрживе услуге у сектору саобраћаја ради унапређења веза у Јадранском региону укључујући унапређења лучких, аеродромских система и повезаних услуга

Стратешка тема 2. Унапређење интегрисаних планова са циљем проналажења мулти-модалних решења, а посебним нагласком на унапређење веза између обалних и система у заливу Јадрана укључујући и унапређења лучких, аеродромских система и повезаних услуга

Србија је у фази постепеног изласка из програма, чиме се партнерима из наше земље омогућава да у оквиру овог позива учествују у пројектима који укључују иницијативе институционалне сарадње.


Европска унија је издвојила 90.860.776 евра бесповратних средстава у оквиру овог позива, а пројекти се суфинансирају од стране земаља учесница у програму (Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Грчке, Хрватске, Италије, Словеније и Србије). Висина ЕУ донације не може прећи 85% вредности пројекта и за остатак трошкова корисници донације морају обезбедити финансирање. Вредност пројеката може бити у распону од 5 до 12.5 милиона евра, а буџет појединачног партнера не може бити испод 150.000 евра.

Актуелне информације о Јадранском програму укључујући тачан датум одржавања информативног семинара (планиран за крај септембра) објављују се и на сајту http://www.evropa.gov.rs под IPA Cross-Border Cooperation Serbia / Vesti i događaji.

Контакт особе:

Бојана Обрадовић
Сектор за међународну сарадњу
Универзитет у Београду
тел: +381 11 3207437
e.mail: bojana.obradovic@rect.bg.ac.rs

Ивана Давидовић
Координатор за IPA Јадрански прекогранични програм
Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње
Канцеларија за европске интеграције
Влада Републике Србије
Немањина 34, Београд
тел: +381 11 306 1179, fax: +381 11 306 1124
e-mail: idavidovic@seio.gov.rs


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести