Извештаји Комисија за избор наставника, сарадника и истраживача

Одлуком Изборног већа Математичког факултета од 24.02.2023.године, на овој страници се, на увиду јавности од 15 дана, налазе Извештаји Комисија за изборе у звања и на радна места наставника и сарадника и Извештаји Комисија за изборе у научна звања.


2023. година

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора за ужу научну област Математичка анализа (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 12.09.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Диференцијалне једнацине (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 07.09.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Диференцијалне једнацине (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 07.09.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Алгебра и математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 8.3.2023. године),Извештај, сажетак.Датум стављања на увид јавности: 14.7.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног ванредног професора  за ужу научну област Рачунарство и информатика (конкурс објављен у листу "Послови" 31.05.2023. године),Извештај, сажетак.

Датум стављања на увид јавности: 06.07.2023. године


Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну област Топологија (конкурс објављен у листу "Послови" 08.03.2023. године),

Извештај, сажетак

Датум стављања на увид јавности: 29.05.2023. године


Датум стављања на увид јавности: 07.04.2023. године

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Алгебра И математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 08.03.2023. године), Извештај, сажетак.


Датум стављања на увид јавности: 07.04.2023. године

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место два асистента са докторатом  за ужу научну област Алгебра И математичка логика (конкурс објављен у листу "Послови" 08.03.2023. године). Извештај.


Датум стављања на увид јавности: 31.3.2023. године

Извештај Комисије по конкурсу за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област Диференцијалне једначине (конкурс објављен у листу „Послови" 8.3.2023. године), Извештај, сажетак

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести