Конкурс Фондације Косте Мигрића за доделу студентских стипендија

Фондација Косте Мигрића расписала је конкурс за доделу шест стипендија најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2020/2021 годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2020/2021 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања. На конкурс се могу пријавити студенти почевши од друге године основних студија.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10 000 динара.

Списак потребне документације налази се у тексту конкурса
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1
са назнаком - За Конкурс Фондације Косте Мигрића.
Рок за подношење пријава је 9. децембра 2020. године.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail:
popovm1@rect.bg.ac.rs.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести