Стипендије јапанске ИТО фондације за школску 2020/21. годину

Универзитет у Београду је добио на располагање једну студентску стипендију јапанске Фондације ИТО за школску 2020/21. годину. Основни услови  су следећи:

- Кандидат мора бити номинован од стране Универзитета у Београду;
- Кандидат мора бити држављанин Републике  Србије;
- Кандидат  може да започне наставу на одговарајућој институцију у Јапану (као студент или истраживач на  последипломском нивоу), од пролећа или јесени школске 2019/2020. године;
- Област истраживања није прецизирана;
- Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, као и потребу за финансијском помоћи;
- Кандидат мора по доласку у Јапан присуствовати оријентационом састанку, као корисник стипендије ИТО фондације.

Пожељно је да кандидат у одређеном степену ("to some degree") говори и чита јапански. Са кандидатима који уђу у ужи избор биће организован разговор, како би Универзитет у Београду одлучио о номинацији.

Детаљније информације о стипендији

Пријавни формулар

Предлог садржаја активности

Информације о ИТО стипендији доступне су и на сајту Универзитета у Београду
http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

Крајњи рок за достављање комплетне конкурсне документације је 25. септембар 2019. године.

Документацију, уз одговарајуће пропратно писмо у коме су наведени контакт подаци кандидата, треба доставити на адресу:
Универзитет у Београду,
Студентски трг 1,
11000 Београд.

С обзиром да се сва документација шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески језик од стране судског тумача.

Контакт особа на Универзитету у Београду:
Љубица Димитријевић
Сектор за међууниверзитетску и међународну сарадњу
тел: 011/3207455
емаил: stamlj[at]rect.bg.ac.rs


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести