Конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2018. години

Универзитет у Београду сваке године награђује по један најбољи научноистраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години. На седници Сената 16. јануара 2019, донета је одлука о расписивању Конкурса за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2018. години.

Текст конкурса 

Правилник о награђивању студената може се наћи на страници http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Рок за пријаву радова је је утврђен Конкурсом (15. март 2019), а рок за достављање пријављених радова Универзитету је 30. март 2019. Напомињемо да су рокови измењени на прошлогодишњој седници Сената у односу на рокове из Правилника (http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata-izmena204.pdf).

Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс. Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Молимо заинтересоване студенте да радове, у штампаном и електронском облику, доставе проф. др Зорици Станимировић и проф. др Драгани Илић најкасније до 10. марта 2019.

Позивамо студенте Математичког факултета да се пријаве на овај Конкурс. Подсећамо да је награду за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената за 2017. годину у групацији природно-математичких наука добио наш студент Андрија Костић

Евентуална питања у вези са Конкурсом могу се послати на
zoricast@matf.bg.ac.rs и dilic@matf.bg.ac.rs .


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести