Издања Математичког факултета

АДНАЂЕВИЋ, Душан; Каделбург, Зоран: Математичка анализа I - 10. изд, Универзитет у Београду - Математички факултет и предузеће Круг, 20012.
ISBN 978-86-7136-211-5

АДНАЂЕВИЋ, Душан; Каделбург, Зоран: Математичка анализа I - 6. изд, Београд, Математички факултет, 2003.
ISBN 86-7589-030-3

АДНАЂЕВИЋ, Душан; Каделбург, Зоран: Математичка анализа I -  8. изд, Београд, Математички факултет, 2008.
ISBN 978-86-7589-067-6

АДНАЂЕВИЋ, Душан; Каделбург, Зоран: Математичка анализа I - 9. изд, Београд, Математички факултет, 2010.
ISBN 978-86-7136-184-2

АДНАЂЕВИЋ, Душан; Каделбург, Зоран: Математичка анализа II, Београд, Математички факултет, 2006.
ISBN 86-7589-057-5

АДНАЂЕВИЋ, Душан; Каделбург, Зоран: Математичка анализа II, - 6. изд, Универзитет у Београду - Математички факултет и предузеће Круг, 2011.
ISBN 978-86-7136-200-9

АНГЕЛОВ, Трајко: Звездана астрономија, Београд, Математички факултет, 2013.
ISBN 978-86-7589-095-9

АНДРЕЈИЋ, Владица: Пројективна геометрија равни, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2016.
ISBN  978-86-7589-115-4

АНТИЋ Мирослава: Диференцијална геометрија многострукости, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2015.
ISBN 978-86-7589-102-4

БОКАН, Неда; Вукмировић, Срђан: Пројективна геометрија, Београд, Математички факултет, 2004.

БОКАН, Неда; Вукмировић, Срђан: Пројективна геометрија - 2. изд, Београд, Математички факултет, 2007.
ISBN 978-86-7589-066-9

ВИТАС, Душко: Преводиоци и интерпретатори: увод у теорију и методе компилације програмских језика, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2006.
ISBN 86-7589-056-7

ВРЕЋИЦА, Синиша: Конвексна анализа, 2. изд. Београд, Универзитет у Београду – Математички факултет, 1999.
ISBN: 86-7589-004-4

ВУЈОШЕВИЋ Јаничић, Милена; Граовац, Јелена; Радојичић, Нина; Спасић, Ана; Спасић, Мирко; Зечевић, Анђелка: ПРОГРАМИРАЊЕ 2 , Збирка задатака са решењима, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2016.
ISBN 978-86-7589-107-9

ГЛАВАШ, Ленка; Јанковић, Слободанка: Стохастички модели у операционим истраживањима, теорија и задаци, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2016.
ISBN 978-86-7589-114-7

ГРУЈИЋ, Владимир; Првуловић, Бранислав: Збирка задатака из топологије, Универзитет у Београду – Математички факултет; Наша књига Београд, 2012.
ISBN 978-86-85633-15-7

ДРАГОВИЋ, Владимир; Милинковић, Дарко: АНАЛИЗА НА МНОГОСТРУКОСТИМА, Београд, Математички факултет, 2003.
ISBN 86-7589-038-9

ДУГОШИЈА, Ђорђе; Савић, Александар: Операциона истраживања: Линеарно и целобројно програмирање, графови и алгоритми, прво издање, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2018, ИСБН 978-86-7589-125-3

ЂАНКОВИЋ, Горан: Теорија бројева, Београд, Математички факултет, 2013. ISBN 978-86-7589-087-4

ЂОРИЋ, Мирјана; Миленковић, Оливера: Збирка задатака из Аналитичке геометрије, седмо издање, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2018, ИСБН 978-86-7589-127-7

ЖИВКОВИЋ, Миодраг: Алгоритми, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2000.
ISBN 9788675890201

ЈАНИЧИЋ, Предраг: Математичка логика у рачунарству, Београд, Математички факултет, 2004.
ISBN 86-7589-040-0

ЈАНИЧИЋ, Предраг: Збирка задатака из геометрије - 4. изд, Београд, Математички факултет, 2003.
ISBN 86-7589-031-1

ЈАНКОВИЋ, Светлана; Кнежевић-Миљановић, Јулка: Диференцијалне једначине I : Задаци са елементима теорије - 3. издање, Београд, Математички факултет, 2004.
ISBN 86-7589-019-2

ЈАНКОВИЋ, Светлана; Кнежевић-Миљановић, Јулка: Диференцијалне једначине I : Задаци са елементима теорије - 4. изд, Београд, Математички факултет, 2007.
ISBN 978-86-7589-065-2

ЈАНКОВИЋ, Светлана; Кнежевић-Миљановић, Јулка: Диференцијалне једначине II : Задаци са елементима теорије, Београд, Математички факултет, 2003.
ISBN 86-7589-029-X

ЈАНКОВИЋ, Светлана; Кнежевић-Миљановић, Јулка: Диференцијалне једначине II: Задаци са елементима теорије - 3. изд, Београд, Математички факултет, 2007.
ISBN 978-86-7589-063-8

ЈЕВРЕМОВИЋ, Весна: Вероватноћа и статистика, Београд, Математички факултет, 2009.
ISBN 978-86-7589-077-5

ЈЕВТИЋ, Мирољуб; Матељевић, Миодраг; Јовановић, Иван: МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА II-А и II, Београд, Математички факултет, 2008.
ISBN 978-86-7589-075-1

ЈОВАНОВИЋ, Бошко: Парцијалне једначине, прво издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 1995.
ISBN 86-7589-005-2

ЈОВАНОВИЋ, Бошко; Радуновић, Десанка: НУМЕРИЧКА АНАЛИЗА - 2. издање, Београд, Математички факултет, 2003.
ISBN 86-7589-033-8

КАЛАЈЏИЋ, Гојко В: ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА - 4. изд, Београд, Математички факултет, 2003.
ISBN 86-7589-032-X

КАЛАЈЏИЋ, Гојко В: ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА - 5. изд, Београд, Математички факултет, 2007.
ISBN 978-86-7589-062-1

КАРАПЕТРОВИЋ, Бобан: Увод у комплексну анализу: збирка задатака, друго издање, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2020, ИСБН 978-86-7589-143-7

КОВАЧЕВИЋ, Анђелка: Астробиологија, Математички факултет Универзитет у Београду, Србија, 2016.
ISBN978-89-7589-109-3

ЛИПКОВСКИ, Александар: Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, четврто издање, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2020, ИСБН 978-86-7589-145-1

МАЛИШИЋ, Јован; Јевремовић, Весна: СЛУЧАЈНИ ПРОЦЕСИ И ВРЕМЕНСКЕ СЕРИЈЕ, Београд, Математички факултет, 2008.
ISBN 978-86-7589-069-0

МАЛКОВ, Саша: ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ : C++ кроз примере, Београд, Математички факултет, 2007.
ISBN 978-86-7589-061-4

МАРИЋ, Мирослав: Оперативни системи, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2015.
ISBN: 978-86-7589-101-7, COBISS.SR-ID: 215254284.

МАРИЋ, Филип; Јаничић, Предраг: Програмирање 1 - основе програмирања кроз програмски језик C, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2015.
ISBN 978-86-7589-100-0

МАРТИНОВИЋ, Михаило; Шеган, Стево: Одабрани текстови из астрономије, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2018, ИСБН 978-86-7589-128-4

МИЈАЈЛОВИЋ, Жарко; Аранђеловић, Драгољуб; Рашковић, Миодраг; Ђорђевић, Радосав: Нестандардна анализа, Универзитет у Београду – Математички факултет, прво издање, 2014.
ISBN 978-86-7589-099-7

МИЈУЦА, Дубравка: ON PRIMAL-MIXED FORMULATION IN ELASTICITY AND THERMOELASTICITY, Математички факултет, 2006.
ISBN 978-86-7589-054-6

МИЛЕНКОВИЋ, Оливера; Ђорић, Мирјана: Збирка задатака из аналитичке геометрије, - 6. изд, Београд , Математички факултет, 2007.
ISBN 978-86-7589-064-5 (претходна издања била су 1999, 2000, 2002, 2004, 2007.)

МИЛОШЕВИЋ, Бојана: Основи статистике, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2021, ИСБН 978-86-7589-149-9

МИТИЋ, Ненад; Малков, Саша; Никић, Владимир: ОСНОВИ ПРОГРАМИРАЊА - збирка задатака, Математички факултет, Београд, 2000.
ISBN : 86-7589-015-X

МИТИЋ, Ненад: Увод у организацију рачунара, Београд, Математички факултет, 2009.
ISBN 978-86-7589-079-9

МЛАДЕНОВИЋ, Павле: Елементи актуарске математике, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2014.
ISBN 978-86-7589-091-1

МЛАДЕНОВИЋ, Павле: ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ СЛУЧАЈНИХ НИЗОВА, Београд, Математички факултет, 2003.
ISBN 86-7589-027-3

МЛАДЕНОВИЋ, Павле: ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА - 4. издање, Београд, Математички факултет, 2005.
ISBN 86-7589-053-2

ПЕРОВИЋ, Александар; Јовановић, Александар; Величковић, Бобан: ТЕОРИЈА СКУПОВА : Математичка теорија бесконачности, Београд, Математички факултет, 2007.
ISBN 978-86-7589-058-4

ПЕТРОВИЋ, Зоран; Радовановић, Марко: Алгебра за информатичаре, прво издање, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2021, ИСБН 978-86-7589-152-9

ПРВУЛОВИЋ Бранислав И.: Очигледна топологија, шесто издање, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2022, ИСБН 978-86-7589-157-4

РАДОЈЧИЋ, Марица: АЛГОРИТМИ, ЈЕЗИЦИ, АУТОМАТИ, Београд, Математички факултет, 2004.
ISBN 86-7589-039-7

СПАСИЋ, Ирена; Јаничић, Предраг: Теорија алгоритама, језика и аутомата - збирка задатака, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2000.
ISBN 86-7589-013-3

СТАНИМИРОВИЋ, Зорица: Нелинеарно програмирање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2014.
ISBN 978-86-7589-081-2

СТАНИЋ, Зоран: Дискретне структуре 2: Основи комбинаторике, теорије бројеве и теорије графова, друго издање, Универзитет у Београду - Математички факултет, 2018, ИСБН 978-86-7589-142-0

ШЋЕПАНОВИЋ, Радоје; Кнежевић-Миљановић, Јулка; Протић, Љубомир: ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ - 3. издање, Београд, Математички факултет, 2005.
ISBN 86-7589-050-8

ШЋЕПАНОВИЋ, Радоје; Кнежевић-Миљановић, Јулка; Протић, Љубомир: ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ - 4. издање, Београд, Математички факултет, 2008.
ISBN 978-86-7589-074-4

ШУКИЛОВИЋ, Тијана; Вукмировић, Срђан: Геометрија за информатичаре, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2015.
ISBN 978-86-7589-106-2

УРОШЕВИЋ, Дејан; Милоградов-Турин, Јелена: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ РАДИО-АСТРОНОМИЈЕ, Београд, Математички факултет, 2007.
ISBN 978-86-7589-060-7

ВУКМИРОВИЋ, Срђан; Станић, Зоран: ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ПРОЈЕКТИВНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ - са применама у рачунарској графици - 1. изд, Београд, Математички факултет, 2003.
ISBN 86-7589-034-6

ЗОЛИЋ, Ариф: НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА I, Београд, Математички факултет, 2008.
ISBN 978-86-7589-068-3

Зборници:

XV National Conference of Astronomers of Serbia : Book of Abstracts, Belgrade, Faculty of Mathematics and Astronomical observatory, 2008

XV National Conference of Astronomers of Serbia: Proceedings, Belgrade, Faculty of Mathematics and Astronomical observatory, 2009

Мијуца, Д; Максимовић, С. (editors): The first international conference on computational mechanics : in memory of Prof. dr Mladen Berković - Book of Abstracts, Belgrade, Faculty of Mathematics, 2004
ISBN 86-7589-043-5

МУЧИБАБИЋ, Спасоје (главни одговорни уредник): ЧАСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ - живот и дело - Зборник радова, Београд : Математички факултет, 2013.
ISBN 978-86-7589-094-2

ПРОТИЋ, Љубомир (уредник): СИМПОЗИЈУМ математика и примене (2011 ; Београд): Зборник радова, (организатор семинара: Универзитет у Београду, Математички факултет), Београд, Математички факултет, 2012.
ISBN 978-86-7589-093-5

ПРОТИЋ, Љубомир (уредник): СИМПОЗИЈУМ математика и примене (2011 ; Београд): Зборник радова - II књига, (организатор семинара: Универзитет у Београду, Математички факултет), Београд, Математички факултет, 2012.
ISBN 978-86-7589-084-3

СТАНИМИРОВИЋ, З; Марић, М; Светлик, М. (уредници): III СИМПОЗИЈУМ математика и примене (2012 ; Београд) - Зборник радова, (организатор семинара: Универзитет у Београду, Математички факултет), Београд : Математички факултет, 2013
ISBN 978-86-7589-096-6

ВИТАС, Душко М: Преводиоци и интерпретатори: увод у теорију и методе компилације програмских језика, Београд, Математички факултет, 2006.
ISBN 86-7589-056-7

ВИТАС, Душко; Крстев, Цветана (editors): Proceedings of the 29th INTERNATIONAL Conference in Lexis and Grammar - LGC 2010, Belgrade, Serbia, Faculty of Mathematics, 2010.
ISBN 978-86-7589-080-5


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести