Извештаји комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

2018.

Наташа Глишовић

  • извештај комисије, 29.12.2017. ННВ 23.02.2018.
  • докторска дисертација: "Оптимизација проблема управљања односима користи и трошкова при распоређивању пројеката применом метахеуристичких алгоритама", датум објављивања  29.12.2017.

 

2017.

Ивана Милић Житник


Марија Микић


Стефан Милошевић

  • извештај комисије, 10.11.2017. ННВ 15.12.2017.
  • докторска дисертација: "Елементарни оператори и трансформације типа скаларног производа на идеалима компактних оператора генерисаним  p-модификованим нормама и њиховим дуалима",  датум објављивања 10.11.2017.

Бојан Вучковић

  • извештај комисије, 03.11.2017. ННВ 15.12.2017.
  • докторска дисертација: "Нове комбинаторне конструкције у вези са проблемима из хроматске теорије графова, екстремалне теорије скупова и теорије Булових матрица",  датум објављивања 03.11.2017.

Ана Анокић

  • извештај комисије, 13.10.2017. ННВ 03.11.2017.
  • докторска дисертација: "Математички модели и методе решавања новог проблема распоређивања возила при оптимизацији транспорта пољопривредних сировина", датум објављивања 13.10.2017.

Јована Николић


Немања Мартиновић


Виктор Радовић


Милан Стојановић

  • извештај комисије, ННВ  01.09.2017.
  • докторска дисертација: "Испитивање елемената галактоцентричних орбита звезда танког диска из Сунчеве околине варијацијом облика потенцијала Галаксије", датум објављивања 28.07.2017.

Данијела Симић


Бобан Карапетровић


Мануела Музика Диздаревић


Мајда Смоле


Иван Димитријевић


Милица Вучетић

 

Архива извештаја комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести