Извештаји комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

2020.

Мирко Спасић

Владимир Зековић

 • Извештај комисије, 16.11.2020. године, ННВ децембар, 2020. године.
 • Докторска дисертација: „УЛОГА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ МИКРОНЕСТАБИЛНОСТИ У (РЕ)ФОРМИРАЊУ КВАЗИПАРАЛЕЛНИХ УДАРНИХ ТАЛАСА И УБРЗАВАЊУ ЧЕСТИЦА У КОСМИЧКОЈ ПЛАЗМИ“, датум објављивања 18.11.2020.године.

Ивана Танасијевић

Јелена Ивановић

Марек Светлик

Милан Лазаревић

Бранислава Шандрих

Зоран Видовић

Милана Грбић

 

2019.

Khola Algali

 • Извештај комисије, 09.10.2019. године, ННВ 22.11.2019. године
 • Докторска дисертација: „Средње вредности мултипликативних аритметичких функција више променљивих зависних од НЗД и НЗС аргумената“ (Mean values of multiplicative arithmetic functions of several variables depending on GCD and LCM of arguments) датум објављивања  18.10.2019. године.

Ђорђе Савић

 • Извештај комисије, 7.10.2019. године, ННВ 25.10.2019. године
 • Докторска дисертација: „МЕРЕЊЕ МАСА ЦРНИХ РУПА КОД АКТИВНИХ ГАЛАКТИЧКИХ ЈЕЗГАРА ПОМОЋУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ У ШИРОКИМ ЕМИСИОНИМ ЛИНИЈАМА“ датум објављивања  17.10.2019. године.

Златко Лазовић

Маринко Тимотијевић

 • Извештај комисије, 15.03.2019. године, ННВ 19.04.2019. године
 • Докторска дисертација: „Ауто-дуални симплицијални комплекси, њихова генерализација и примене у комбинаторици и геометрији“ датум објављивања 18.03.2019. године.

 

2018.

Georgios Tsirvoulis

Моника Јурковић

Оливера Станчић

Петар Мелентијевић

Бојана Лазовић

Наташа Ковач

Самира Алсхафах

 • извештај комисије, 29.05.2018. године, ННВ 29.06.2018. године
 • докторска дисертација: „Истраживање података на протеинским нискама: н-грамска анализа уређених и неуређених региона протеина“, датум објављивања 29.05.2018. године.

Милица Макрагић


Александар Ђенић


Иван Чукић

 • извештај комисије, 20.04.2018. ННВ 01.06.2018.
 • докторска дисертација: "Функционално и императивно реактивно програмирање употребом генерализације монаде наставка у програмском језику C++", датум објављивања  20.04.2018.

Нина Радојичић

 • извештај комисије, 20.03.2018. ННВ 20.04.2018.
 • докторска дисертација: "Примена фази логике за решавање NP-тешких проблема рутирања возила и локације ресурса методама рачунарске интелигенције", датум објављивања  20.03.2018.

Марко Павловић

 • извештај комисије, 12.02.2018. ННВ 23.03.2018.
 • докторска дисертација: "МОДЕЛОВАЊЕ РАДИО-ЕВОЛУЦИЈЕ ОСТАТАКА СУПЕРНОВИХ НА ОСНОВУ ХИДРОДИНАМИЧКИХ СИМУЛАЦИЈА И НЕЛИНЕАРНОГ ДИФУЗНОГ УБРЗАВАЊА ЧЕСТИЦА", датум објављивања  23.02.2018.

Наташа Глишовић

 • извештај комисије, 29.12.2017. ННВ 23.02.2018.
 • докторска дисертација: "Оптимизација проблема управљања односима користи и трошкова при распоређивању пројеката применом метахеуристичких алгоритама", датум објављивања  29.12.2017.

 

2017.

Ивана Милић Житник


Марија Микић


Стефан Милошевић

 • извештај комисије, 10.11.2017. ННВ 15.12.2017.
 • докторска дисертација: "Елементарни оператори и трансформације типа скаларног производа на идеалима компактних оператора генерисаним  p-модификованим нормама и њиховим дуалима",  датум објављивања 10.11.2017.

Бојан Вучковић

 • извештај комисије, 03.11.2017. ННВ 15.12.2017.
 • докторска дисертација: "Нове комбинаторне конструкције у вези са проблемима из хроматске теорије графова, екстремалне теорије скупова и теорије Булових матрица",  датум објављивања 03.11.2017.

Ана Анокић

 • извештај комисије, 13.10.2017. ННВ 03.11.2017.
 • докторска дисертација: "Математички модели и методе решавања новог проблема распоређивања возила при оптимизацији транспорта пољопривредних сировина", датум објављивања 13.10.2017.

Јована Николић


Немања Мартиновић


Виктор Радовић


Милан Стојановић

 • извештај комисије, ННВ  01.09.2017.
 • докторска дисертација: "Испитивање елемената галактоцентричних орбита звезда танког диска из Сунчеве околине варијацијом облика потенцијала Галаксије", датум објављивања 28.07.2017.

Данијела Симић


Бобан Карапетровић


Мануела Музика Диздаревић


Мајда Смоле


Иван Димитријевић


Милица Вучетић

 

Архива извештаја комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести