Извештаји комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

2024.

Бојана Тодић

Јелена Вицановић

2023.

Александар Вељковић

Петар Костић

  • Извештај комисије, 17.10.2023. године, ННВ 24.11.2023. године.
  • Докторска дисертација: „Хидродинамичка и синхротронска радио-еволуција остатака супернових у нехомогеној међузвезданој средини ", датум објављивања 17.10.2023.

Јован Радосављевић

Станислав Милошевић

Никола Мутавџић

Ана Меркле

Марко Царић

2022.

Кристина Рацковић Бабић

Илија Врећица

Никола Лелас

  • Извештај комисије, 21.11.2022. године, ННВ 23.12.2022. године.
  • Докторска дисертација: „Истовремено неанулирање L-функција квадратних твистова елиптичке криве и квадратних Дирихлеових L-функција над функцијским пољима“, датум објављивања 21.11.2022.

Драган Ђокић

Марина Павловић

Нивес Барановић

  • Извештај комисије, 09.08.2022. године, ННВ 09.09.2022. године.
  • Докторска дисертација: „РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНО-ПРОСТОРНИХ ВЕШТИНА И ГЕОМЕТРИЈСКОГ МИШЉЕЊА СТУДЕНАТА УЧИТЕЉСКИХ ФАКУЛТЕТА ЗАСНОВАН НА МЕТОДИ УСМЕРЕНОГ ОПАЖАЊА И ТЕОРИЈИ ВАН ХИЛА“, датум објављивања 11.08.2022.

Шејла Даутовић

Немања Ракић

Ана Јеловић

Ана Митрашиновић

Јасмина Јовановић

Марија Ивановић

Тања Јовановић Спасојевић

Ђорђе Стакић

  • Извештај комисије, 23.05.2022. године, ННВ 24.06.2022. године.
  • Докторска дисертација: „МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ И РАЗЛИЧИТИ НАЧИНИ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ У ИНТЕРМОДАЛНОМ ТРАНСПОРТУ“, датум објављивања 24.05.2022.

Иван Лазаревић

Соња Телебаковић Онић

Милош Ђорић

Милица Јовалекић

2021.

Младен Зекић

Стефан Ивковић

Александар Јовић

Маја Рославцев

Милена Јовановић

Мирјана Маљковић

Милан Перић

Душан Џамић

Марија Цупарић

Марко Пешовић

Марија Јелић Милутиновић

Александра Костић

 

2020.

Мирко Спасић

Владимир Зековић

  • Извештај комисије, 16.11.2020. године, ННВ децембар, 2020. године.
  • Докторска дисертација: „УЛОГА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ МИКРОНЕСТАБИЛНОСТИ У (РЕ)ФОРМИРАЊУ КВАЗИПАРАЛЕЛНИХ УДАРНИХ ТАЛАСА И УБРЗАВАЊУ ЧЕСТИЦА У КОСМИЧКОЈ ПЛАЗМИ“, датум објављивања 18.11.2020.године.

Ивана Танасијевић

Јелена Ивановић

Марек Светлик

Милан Лазаревић

Бранислава Шандрих

Зоран Видовић

Милана Грбић

 

Архива извештаја комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести