Одбране докторских дисертација

2024.

 • Одбрана докторске дисертације Александра Вељковића: „Семантичко обједињавање и претраживање биоинформатичких база података коришћењем метода истраживања података", биће одржана 26. 3. 2024. године у 18 часова у учионици 844.
 • Одбрана докторске дисертације Јелене Вицановић: „Услови оптималности за изопериметријске проблеме оптимизације са непрекидним временом", биће одржана 18. 6. 2024. године у 14 часова у учионици  718.

2023.

 • Одбрана докторске дисертације Петра Костића: „Хидродинамичка и синхротронска радио-еволуција остатака супернових у нехомогеној међузвезданој средини“, биће одржана 22.12.2023. године у 15 часова у учионици  840.
 • Одбрана докторске дисертације Станислава Милошевића: „Нумеричке симулације судара галаксија и настанка морфолошких подструктура“, биће одржана 30.09.2023. године у 14 часова у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Јована Радосављевића: „Критични графови дијаметра 2“, биће одржана 29.09.2023. године у 15 часова у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Николе Мутавџића: „Оцене раста градијента за функције добијене репрезентацијама Пуасоновог типа“, биће одржана 28.09.2023. године у 17 часова у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Ане Меркле: „Стохастичка предвидивост филтрација и процеса по непрекидном параметру“, биће одржана 14.07.2023. године у 13 часова у сали 706. 
 • Одбрана докторске дисертације Марка Царића: „Пребројавање класа еквиваленције Булових функција“, биће одржана 22.05.2023. године у 14 часова, у Рачунарској лабораторији.
 • Одбрана докторске дисертације Драгана Ђокића: „Шести момент Дирихлеових L-функција над рационалним функцијским пољима“, биће одржана 3.3.2023. године у 12:15 часова, учионица 706.
 • Одбрана докторске дисертације Илије Врећице: „Статистика Селмерових група у фамилији елиптичких кривих придружених конгруентним бројевима“, биће одржана 17.3.2023. године у 12:15 часова, учионица 706.
 • Одбрана докторске дисертације Николе Леласа: „Истовремено неанулирање L-функција квадратних твистова елиптичке криве и квадратних Дирихлеових L-функција над функцијским пољима"“, биће одржана 2.3.2023. године у 18:15 часова, учионица 844.

2022.

 • Одбрана докторске дисертације Марине Павловић: „Утицај интеракција удаљених галаксија на њихово нетермално радио-зрачење“, биће одржана 18.11.2022. године у 14 часова,  учионица 809.
 • Одбрана докторске дисертације Шејле Даутовић: „Логичко моделовање бајесијанске теорије потврђивања“, биће одржана 18.11.2022. године у 13 часова,  учионица 706.
 • Одбрана докторске дисертације Марије Ивановић: „Нови приступи у решавању оптимизационог проблема римске доминације на графовима“, биће одржана 30.9.2022. године у 11 часова,  учионица 718.
 • Одбрана докторске дисертације Немање Ракића: „Моделовање оптичких спектара активних галактичких језгара типа 1“, биће одржана 29.9.2022.године у 16 часова,учионица 718.
 • Одбрана докторске дисертације Ане Митрашиновић: „Симулације пролета галаксија и утицај параметра судара на њихову еволуцију“, биће одржана 29.9.2022. године у 14:30 часова, учионица 718.
 • Одбрана докторске дисертације Ане Јеловић: „Анализа заступљености поновака са применом у предвиђању Т-ћелијских епитопа“, биће одржана 30.9.2022. године у 13 часова.
 • Одбрана докторске дисертације Јасмине Јовановић: „Развој метода за анализу сличности биолошких секвенци на основу карактеристика поновака“, биће одржана 30.9.2022. године у 18 часова.
 • Одбрана докторске дисертације Нивес Барановић: „Развој визуелно-просторних вештина и геометријског мишљења студената учитељских факултета заснован на методи усмереног опажања и теорији ван Хила“, биће одржана 29.9.2022. године у 12 часова, учионица 706.
 • Одбрана докторске дисертације Тање Стојановић Спасојевић: „УТАПАЊА ПРОСТОРА ХАРМОНИЈСКИХ ФУНКЦИЈА СА МЕШОВИТОМ НОРМОМ У ОГРАНИЧЕНИМ ОБЛАСТИМА У R“, биће одржана 15.07.2022. године у 11 часова, учионица 821.
 • Одбрана докторске дисертације Ђорђа Стакића: „Математички модели и различити начини вишекритеријумске оптимизације у интермодалном транспорту“, биће одржана 18.07.2022. године у 18 часова, учионица 718.
 • Одбрана докторске дисертације Ивана Лазаревића: „Уопштења Шатенових норми графова и комбинаторне примене“, биће одржана 12.07.2022. године у 13 часова, учионица 830.
 • Одбрана докторске дисертације Соње Телебаковић Онић: „Фробенијусове алгебре и тополошке квантне теорије поља“, биће одржана 29.06.2022. године у 17 часова, учионица 821.
 • Одбрана докторске дисертације Милоша Ђорића: „Геодезијске линије и хиперповрши близу Келерове многострукости S3 x S3“, биће одржана 19.4.2022. године у 11 часова, учионица 821.
 • Одбрана докторске дисертације Милице Јовалекић: „Екстремални проблеми Брауновог кретања и других случајних процеса“, биће одржана 21.04.2022. године у 16 часова, учионица 840.
 • Одбрана докторске дисертације Стефана Ивковића: „Полу-Фредхолмови  оператори на Хилбертовим C*-модулима“, биће одржана 07.03.2022. године у 12 часова, online преко ZOOM платформе.

  Детаљи приступа су:

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/4330895695?pwd=UU9JVXhCblQ4anJyQVRXRWFtd05UQT09

  Meeting ID: 433 089 5695
  Passcode: 4h2Nms
 • Одбрана докторске дисертације Младена Зекића: „Бипроизводи у моноидалним категоријама“, биће одржана 08.03.2022. године у 12 часова, у сали 809.

2021.
 • Одбрана докторске дисертације Александра Јовића: „Услови екстремума за једну класу проблема оптимизације са непрекидним временом“, биће одржана 22.12.2021. године у 12:15 часова, у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Маје Рославцев: „Гребнерове базе за коначно генерисане идеале над неким класама ненетериних прстена“, биће одржана 17.12.2021. године у 12.30 часова у учионици 821.
 • Одбрана докторске дисертације Мирјане Маљковић: „Предвиђање алфабета локалне структуре протеина применом метода истраживања података“, биће одржана 15.10.2019. године у 10 часова (Ватрослава Јагића бр. 5, учионица 3/4).
 • Одбрана докторске дисертације Милене Јовановић: „Одређивање барионске функције масе за узорак блиских галаксија“, биће одржана 29.09.2021. године у 16.00 часова у  учионици 706 и преко webex платформе.

  Детаљи приступа су:
  https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mc788630fe276e320f06f572c262241b9
  Password: qMpP2VCjM73
 • Одбрана докторске дисертације Милана Перића: "Полиномијална ентропија за Морсове градијентне системе и логистичко пресликавање", биће одржана 29.7.2021. године у 12.00 часова, учионица 706.
 • Одбрана докторске дисертације Марије Јелић Милутиновић: "Комбинаторна топологија и графовски комплекси", биће одржана у понедељак 21.06.2021. године у 17.00 часова, учионица 821.
 • Одбрана докторске дисертације Марка Пешовића: „Комбинаторика уопштених пермутоедара“, биће одржана у петак 4.6.2021. године у 15.00 часова, учионица 718.
 • Одбрана докторске дисертације Душана Џамића: „Нове методе кластеровања на комплексним мрежама“, биће одржана у четвртак 3.6.2021. године у 17.00 часова, учионица 718.
 • Одбрана докторске дисертације Марије Цупарић: „Тестови сагласности засновани на  L2 и  L растојањима и њихова асимптотска ефикасност“, биће одржана у среду 2.6.2021. године у 12.00 часова,  учионица 821.
 • Одбрана докторске дисертације Александре Костић: „Некомутативне групе и симплицијални комплекси“, биће одржана 22.04.2021. године у 13.00 часова, учионица 821.
 • Одбрана докторске дисертације Мирка Спасића: „Моделовање упитних језика са применама у рефакторисању и оптимизацији кода“, биће одржана 23.03.2021. године у 18.00 часова, Св. Николе 39 у сали Н153.
 • Одбрана докторске дисертације Иване Танасијевић: „Мултимедијалне базе података у управљању нематеријалним културним наслеђем“, биће одржана 02.02.2021. године у 12.00 часова, сала Н153, у згради у Св. Николе бр. 39.
 • Одбрана докторске дисертације Владимира Зековића: „Улога електромагнетних микронестабилности у (ре)формирању квазипаралелних ударних таласа и убрзавању честица у космичкој плазми“, биће одржана у петак, 29.01.2021. године у 16.00 часова на  V спрату у сали 809.
  Напомена: Због поштовања епидемиолошких мера број присутних у сали биће ограничен. Одбрани ће бити могуће присуствовати на даљину путем платформе Webex. Заинтересовани за присуство на даљину могу да се јаве закључно са 28.01.2021. године на мејл: astronom[at]matf.bg.ac.rs

2020.

 • Одбрана докторске дисертације Милана Лазаревића: „Неједнакости Коши-Шварца и Грис-Ландауа за елементарне операторе и трансформере типа унутрашњег производа на Q И Q* идеалима компактних оператора“, биће одржана 09.10.2020. године у 14.00 часова у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Јелене Ивановић: „Кохеренција и прости политопи“, биће одржана у среду 30.09.2020. године, у 13.00 часова у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Марека Светлика: „Оцене Шварц-Пиковог типа за хармонијска пресликавања и хиперболичка метрика“, биће одржана у понедељак 27.07.2020. године, у 17.00 часова у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Зорана Видовића: „Рекорди низа једнако расподељених случајних величина с применама“, биће одржана у понедељак 20.07.2020. године, у 17.00 часова у сали 821.
 • Одбрана докторске дисертације Кхоле Алгали Ајлиди: „Средње вредности мултипликативних аритметичких функција више променљивих зависних од НЗД и НЗС аргумената“, биће одржана у петак 17.07.2020. године, у 11.00 часова на Математичком факултету на Студентском тргу бр.16.
 • Одбрана докторске дисертације Браниславе Шандрих: „Утицај класификације текста на примене у обради природних језика“, биће одржана у среду 08.07.2020. године, у 18.00 часова на Математичком факултету, на Студентском тргу бр.16.
 • Одбрана докторске дисертације Милане Грбић: „Рачунарске методе партиционисања и груписања у биолошким мрежама “, биће одржана у уторак 07.07.2020. године, у 12.00 часова у сали 718.

Архива 2012-2019.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести