Одбране докторских дисертација

2020.

 • Одбрана докторске дисертације Кхоле Алгали Ајлиди: „Средње вредности мултипликативних аритметичких функција више променљивих зависних од НЗД и НЗС аргумената“, биће одржана у петак 17.07.2020. године, у 11.00 часова на Математичком факултету на Студентском тргу бр.16.
 • Одбрана докторске дисертације Браниславе Шандрих: „Утицај класификације текста на примене у обради природних језика“, биће одржана у среду 08.07.2020. године, у 18.00 часова на Математичком факултету, на Студентском тргу бр.16.
 • Одбрана докторске дисертације Милане Грбић: „Рачунарске методе партиционисања и груписања у биолошким мрежама “, биће одржана у уторак 07.07.2020. године, у 12.00 часова у сали 718.

2019.

 • Одбрана докторске дисертације Ђорђа Савића: „Одређивање масе црних рупа у активним галактичким језгрима помоћу поларизације у широким емисионим линијама“, биће одржана у среду 11. децембра 2019. у 10 часова на Математичком факултету, IV спрат, сала 718.
 • Одбрана докторске дисертације мр Златка Лазовића: „Мере некомпактности на Хилбертовим C* - модулима“, биће одржана у петак 18.10.2019. године, у 12.00 часова у учионици 706.
 • Одбрана докторске дисертације Маринка Тимотијевића: „Ауто-дуални симплицијални комплекси, њихова генерализација и примене у комбинаторици и геометрији“, биће одржана у уторак 02.07.2019. године у 16.00 часова.
 • Одбрана докторске дисертације Georgiosa Tsirvoulisa: „Секуларна динамика изабраних фамилија астероида“, биће одржана у среду 22.05.2019. године у 18.00 часова, у учионици 809.
 • Одбрана докторске дисертације - Монике Јурковић “Одређивање физичких параметара Cefeida типа II“, биће одржана у уторак 26.02.2019. године у 12.00 часова, у учионици 809.
 • Одбрана докторске дисертације Самире Есхафах: „Истраживање података на протеинским нискама: н-грамска анализа уређених и неуређених региона протеина“, биће одржана у понедељак 18.02.2019. године у 12.00 часова, у учионици ЈАГ 3 на I спрату у улици Ватрослава Јагића бр. 5.

2018.

 • Одбрана докторске дисертације  Петра Мелентијевића: „Процене градијената функција и норми оператора у теорији хармонијских функција“, биће одржана у уторак 04.12.2018. године у 18.00 часова, у  сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Оливере Станчић - „Проблеми хаб максималног покривања – нови математички модели и методе решавања“, биће одржана у петак 07.12.2018. године у 12.00 часова, у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације  Бојане Лазовић „Примена метода комбинаторне оптимизације за решавање проблема формирања група у настави“, биће одржана у петак 28.09.2018. године у 17.00 часова, у  сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације –  мр Наташе Ковач „Метахеуристички приступ решавању једне класе оптимизационих проблема у транспорту", биће одржана у четвртак 27.09.2018. године у 16.00 часова, у  сали 844.
 • Одбрана докторске дисертације Милице Макрагић „О прстену тригонометријских полинома са применама у теорији аналитичких неједнакости“, биће одржана у четвртак 21.06.2018. године у 17.00 часова, у  сали 704.
 • Одбрана докторске дисертације Ивана Чукића „Функционално и императивно реактивно програмирање употребом генерализације монаде наставка у програмском језику C++“, биће одржана у четвртак  28.06.2018. године у 18.00 часова, у БИМ сали.
 • Одбрана докторске дисертације  Александра Ђенића „Решавање дискретних локацијских проблема применом методе променљивих околина“, биће одржана у уторак 19.06.2018. године у 16.00 часова, у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Нине Радојичић „Примена фази логике за решавање NP-тешких проблема рутирања возила и локације ресурса методама рачунарске интелигенције" биће одржана у понедељак 11.06.2018. године у 17.00 часова, у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Наташе Глишовић „Оптимизација проблема управљања односима користи и трошкова при распоређивању пројеката применом метахеуристичких алгоритама" биће одржана у петак 11.05.2018. у 12:45 сати у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Марка Павловића „Моделовање радио-еволуције остатака супернових на основу хидродинамичких симулација и нелинеарног дифузног убрзавања честица" биће одржана у четвртак 26.04.2018. у 17 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Бојана Вучковића „Нове комбинаторне конструкције у вези са проблемима из хроматске теорије графова, екстремалне теорије скупова и теорије Булових матрица" биће одржана у четвртак 22.02.2018. у 18 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Стефана Милошевића „Елементарни оператори и трансформације типа скаларног производа на идеалима компактних оператора генерисаним p-модификованим нормама и њиховим дуалима“ биће одржана у четвртак 22.02.2018. у 17 сати у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Иване Милић Житник „Нумеричка анализа динамике резонантних астероида под дејством ефекта Јарковског“ биће одржана у уторак 20.02.2018. у 18 сати у сали 809.
 • Одбрана докторске дисертације Марије Микић „Асимптотска својства решења једначина Емден-Фаулера и њихових уопштења“ биће одржана у уторак 13.02.2018. у 11 сати у сали 706.

2017.

 • Одбрана докторске дисертације Ане Анокић „Математички модели и методе решавања новог проблема распоређивања возила при оптимизацији транспорта пољопривредних сировина“, биће одржана у среду, 20. 12. 2017. у 17 сати у сали 225 у новој згради Математичког факултета, улица Светог Николе бр. 39.
 • Одбрана докторске дисертације Милана Стојановића „Испитивање елемената галактоцентричних орбита звезда танког диска из Сунчеве околине варијацијом облика потенцијала Галаксије“, биће одржана у четвртак 28.09.2017. у 18 сати у сали 809 на петом спрату.
 • Одбрана докторске дисертације Виктора Радовића „Развој алгоритма за испитивање припадности астероида фамилијама“, биће одржана у среду 27.09.2017. у 16 сати у сали 809.
 • Одбрана докторске дисертације Немање Мартиновића „Еволуција патуљастих галаксија у јатима галаксије мале масе“, биће одржана у петак 22.09.2017. у 17 сати у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Јоване Николић „Алгебарска својства спектралних инваријанти у Флоровој хомологији“, биће одржана у четвртак 21.09.2017. у 12 сати у сали 830.
 • Одбрана докторске дисертације Данијеле Симић „Формализација различитих модела геометрије и примене у верификацији аутоматских доказивача теорема“, биће одржана у уторак 08.08.2017. у 17 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Мануеле Музика Диздаревић „Примена Гребнерових база на проблеме поплочавања“, биће одржана у среду 26.07.2017. у 17 сати у БИМ сали.
 • Одбрана докторске дисертације Бобана Карапетровића „Оператор Хилбертове матрице и Либерин оператор на просторима холоморфних функција“, биће одржана у понедељак 24.07.2017. у 10 сати у сали 821.
 • Одбрана докторске дисертације Мајде Смоле „Формирање супермасивних црних рупа и утицај судара галаксија на њихову еволуцију“, биће одржана у четвртак 13.07.2017. у 16 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Милице Вучетић „Оптичка детекција остатака супернових и утицај њихове емисије у линији Hα на одређивање стопе формирања звезда“, биће одржана у четвртак 15.06.2017. у 17 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Ивана Димитријевића „Геометријска генерализација Ајнштајнове теорије гравитације“, биће одржана у петак 02.06.2017. у 17 сати у сали 830.
 • Одбрана докторске дисертације Љубице Михић „Остатак одређених типова Гаусових квадратурних формула са специјалним класама тежинских функција“, биће одржана у уторак 28.02.2017. у 10 сати у сали D1/V спрат у Душановој улици.

2016.

 • Одбрана докторске дисертације Стефана Мишковића „Решавање класе MIN-MAX проблема робусне дискретне оптимизације са применама“, биће одржана у четвртак 29.12.2016. у 16 сати у сали 840.
 • Одбрана докторске дисертације Марије Боричић „Вероватносни рачуни секвената и класификација некласичних логика заснована на ентропији“, биће одржана у четвртак 22.12.2016. у 19 сати у БИМ сали.
 • Одбрана докторске дисертације Милана Банковића „Унапређивање СMT решавача коришћењем CSP техника и техника паралелизације“, биће одржана у четвртак 08.12.2016. у 18 сати.
 • Одбрана докторске дисертације Александре Ћипријановић „Допринос зрачења галаксија и галактичких јата позадинском гама зрачењу“, биће одржана у уторак 06.12.2016. у 18 сати у сали 809/V.
 • Одбрана докторске дисертације Предрага Станојевића, под називом: „Егзактне и метахеуристичке методе за решавање NP-тешких локацијских проблема“, биће одржана у четвртак 24.11.2016. у 16 сати у сали 840.
 • Одбрана докторске дисертације Хане Лоука, под називом: „Квантна теорија информација и асимптотика квантног потписивања уговора“, биће одржана у четвртак 20.10.2016. у 17 сати у сали 840.
 • Одбрана докторске дисертације Кристине Вељковић, под називом: „Контрола квалитета праћењем централне тенденције негаусових случајних величина“, биће одржана у понедељак 17.10.2016. у 17 сати у сали 704.
 • Одбрана докторске дисертације Мирка Стојадиновића, под називом: „Решавање проблема CSP техникама свођења на проблем SAT“, биће одржана у четвртак 13.10.2016. у 18 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације мр Марине Миловановић-Аранђеловић, под називом: „Пресликавања контрактивног типа и њихове примене у нелинеарној анализи“, биће одржана 30.09.2016. у 17 сати у сали 830.
 • Одбрана докторске дисертације Сане Стојановић, под називом:„Формализација и аутоматско доказивање теорема еуклидске геометрије“, биће одржана 07.09.2016. у 14h.
 • Одбрана докторске дисертације Сташе Вујичић Станковић, под називом:„Екстракција информација вођена онтологијама (модел за српски језик)“, биће одржана 01.09.2016. у 10h.
 • Одбрана докторске дисертације мр Мирка Јовановића, под називом:„Прилог теорији апстрактних метричких простора“, биће одржана 02.09.2016. у 12h.
 • Одбрана докторске дисертације мр Дејана Илића под називом:„АНАЛИЗА ПРЕБРОЈИВИХ МОДЕЛА ПОТПУНИХ ТЕОРИЈА ЛИНЕАРНО УРЕЂЕНИХ СТРУКТУРА“, биће одржана 25.8.2016. у 17h.
 • Одбрана докторске дисертације "Метод седиментације и његове примјене у проблемима дискретне математике" кандидата Стевана Кордића одржаће се у среду 20.07.2016. у 17 сати у БИМ сали.
 • Одбрана докторске дисертације "Локално коначни варијетети са полу-дистрибутивном мрежом конгруенција" кандидаткиње Јелене Јовановић одржаће се у петак 15.07.2016. у 18 сати у БИМ сали.
 • Одбрана докторске дисертације "Примена правила придруживања и метода подржавајућих вектора за предвиђање Т - ћелијских епитопа" кандидаткиње Даворке Јандрлић одржаће се у петак 15.07.2016. у 18 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације "Информатички модели у анализи осећања засновани на језичким ресурсима" кандидаткиње Миљане Младеновић одржаће се у четвртак 14.07.2016. у 18 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације "Неке класе графова са датим ограничењем друге сопствене вредности" кандидаткиње Бојане Михаиловић одржаће се у четвртак 14.07.2016. у 17 сати у БИМ сали.
 • Одбрана докторске дисертације "Спектроскопска и фотометријска анализа блиских галаксија различитих морфолошких типова" кандидаткиње Ане Лаловић одржаће се у четвртак 14.07.2016. у 11 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Биљане Радичић "Прилог теорији k-циркуларних матрица" одржаће се у среду 08.06.2016. у 12 сати.
 • Кандидаткиња Haliмa Еlfaghihe браниће докторску дисертацију "Конструкција и особине контролних картица за стационарне некорелисане податке" у понедељак 30.05.2016. у 13 сати.
 • Одбрана докторске дисертације Милољуба Албијанића "Апстракција и примена математичке анализе у настави на техничким факултетима" одржаће се у понедељак 09.05.2016. у 13 сати у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Бојане Милошевић "Асимптотска својства непараметарских тестова заснованих на U-статистикама и V-статистикама са недегенерисаним и слабо дегенерисаним језгром" одржаће се у петак 06.05.2016. у 13 сати у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Сандре Хоџић "Диференцијске схеме за решавање једначине субдифузије" одржаће се у четвртак 17.03.2016. у 16:15 сати у сали 844.
 • Одбрана докторске дисертације Александре Делић "Дифузионо-таласна једначина разломљеног реда са концентрисаним капацитетом и њена апроксимација методом коначних разлика" одржаће се у петак 18.03.2016. у 10 сати у сали 704.
 • Одбрана докторске дисертације Ленке Главаш "Граничне расподеле парцијалних максимума равномерних AR(1) процеса" одржаће се у петак 12.02.2016. у 15 сати у сали 718.

2015.

 • Одбрана докторске дисертације Јоване Ковачевић "Структурна предикција функције протеина и однос функционалних категорија и неуређености" одржаће се у четвртак 24.12.2015. у 18 сати у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације Милана Јовановића "Оцењивање параметра поузданости двокомпонентног система" одржаће се у петак 20. новембра 2015. у 15 сати у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације Атије Мостафе (Attia Mostafa) "Квалитативно понашање и тачно решење нелинеарне таласне једначине KdV" одржаће се у уторак 17. новембра 2015. у 15:30 сати у Р-лабу.
 • Одбрана докторске дисертације Душана Марчете "Могућности и оптимизација слетања на јужну хемисферу Марса" одржаће се у среду 14. октобра 2015. у 17 сати у 809 сали.

 • Одбрана докторске дисертације Небојше Бачанина Џакуле "Унапређење хибридизацијом метахеуристика интелигенције ројева за решавање проблема глобалне оптимизације" одржаће се у понедељак 12. октобра 2015. у 15 сати у БИМ сали.

 • Одбрана докторске дисертације Неле Милошевић "Анализа комутативних прстена  придруживањем симплицијалних комплекса" одржаће се у уторак 6. октобра 2015. у 16 сати у РЛАБ сали.

 • Одбрана докторске дисертације Славка Моцоње "Асиметрични правилни типови" одржаће се у четвртак 8. октобра 2015. у 18 сати у БИМ сали.

 • Одбрана докторске дисертације Биљане Вујошевић "Индекс система производа Хилбертових модула" одржаће се у понедељак 27. јула 2015. у 18 сати.

 • Одбрана докторске дисертације Марка Радовановића "Гребнерове базе за многострукости застава и примене" одржаће се у четвртак 23. јула 2015. у 16 сати.

 • Одбрана докторске дисертације Јелене С. Станојевић "Статистички проблеми оцењивања количника дисперзија и високих квантила расподела" одржаће се у четвртак 16. јула 2015. у 17 сати у сали 706 на четвртом спрату.

 • Одбрана докторске дисертације Небојше Т. Николића "Штајнерови системи и нове конструкције (v,k,t)-покривања" одржаће се у уторак 14. јула 2015. у 16 сати.

 • Одбрана докторске дисертације Улфете Маровац "Истраживање образаца у одређивању карактеристика протеина" одржаће се у понедељак 13. јула 2015. у 18 сати у сали 718 на четвртом спрату.

 • Одбрана докторске дисертације Емхимеда Алатраша (Emhimed Alatrash) "Using Web Tools for Constructing an Ontology of Different Natural Languages" одржаће се у четвртак 18. јуна 2015. у 16 сати у сали 718 на четвртом спрату.

 • Одбрана докторске дисертације Јелене Грујић "Геометријска модификација Ајнштајнове теорије гравитације" одржаће се у среду 3. јуна 2015. у 19 сати у сали 718 на четвртом спрату.

 • Одбрана докторске дисертације Весне Маринковић "Аутоматско решавање конструктивних проблема у геометрији" одржаће се у четвртак 4. јуна 2015. у 18 сати у сали 718 на четвртом спрату.

 • Одбрана докторске дисертације Зорице Миловановић "О неким трансмисионим проблемима у дисјунктним областима", одржаће се у понедељак 8. јуна 2015. у 10 сати у сали 840 на петом спрату.

 • Одбрана докторске дисертације Милана Дотлића "Прорачун подземног тока методом коначних запремина", одржаће се у уторак 9. јуна 2015. у 10 сати у сали 840 на петом спрату.

 • Одбрана докторске дисертације Qusuay Alqifiary "Стабилност решења диференцијалних једначина и смислу Хајерса и Улама", одржаће се у петак 8. маја 2015. у 10 сати.

 • Одбрана докторске дисертације мр Марка Обрадовића "Карактеризације неких расподела и Бахадурова асимптотска ефикасност тестова сагласности", одржаће се у суботу 9. маја 2015. у 14 сати у сали 718.

 • Одбрана докторске дисертације Тијане Шукиловић "Геометрија четвородимензионих нилпотентних Лијевих група" одржаће се у четвртак 02.04.2015. у 19 сати у сали 718.

 • Одбрана докторске дисертације Самире Зеада "Класификација мономијалних уређења у полиномијалним прстенима и Гребнерове базе" одржаће се у уторак 3. марта 2015. у 14 сати.

 • Одбрана докторске дисертације Ане Зековић "Конвејева нотација у теорији чворова и њена примена у методима за одређивање растојања чворова" одржаће се у четвртак 26. фебруара 2015. у 19 сати у сали 718.

 • Одбрана докторске дисертације Ирене Јовановић "Спектрално препознавање графова и мрежа", одржаће се у среду 28. јануара 2015. у 17 сати у сали 718.

2014.

 • Одбрана докторске дисертације мр Миљана Кнежевића "Хармонијска и квазиконформна пресликавања, квази-изометрије и кривина", одржаће се у уторак 23. децембра 2014. у 17 сати у сали 706/IV.

 • Одбрана докторске дисертације Александра Картеља "Примене метахеуристике засноване на електромагнетизму у решавању проблема класификације", одржаће се у уторак 23. децембра 2014. у 19 сати у сали 718.

 • Одбрана докторске дисертације Зорице Дражић "Модификације методе променљивих околина и њихове примене за решавање проблема распоређивања преноса датотека", одржаће се у уторак 2. децембра 2014. у 15 сати у сали 718. 

 •  Одбрана докторске дисертације Ђорђија Вујадиновића под називом "Оцјене норме интегралних оператора на просторима Бесова и Блоха" одржаће се у петак 21.11.2014. у 12 сати у сали 706 на четвртом спрату.

 • Одбрана докторске дисертације Ивана Милића под називом "Убрзање метода за решавање проблема преноса поларизованог зрачења у више димензија и њихова примена", биће одржано у петак 24. октобра 2014. са почетком 16 сати у учионици 706 на IV спрату.
 • Одбрана докторске дисертације мр Јелене Граовац, под називом "Прилог методама класификације текста: математички модели и примене", биће одржана у среду, 14. маја 2014. са почетком у 18 часова у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације кандидата мр Тање Стојадиновић "КОМБИНАТОРНЕ ХОПФОВЕ АЛГЕБРЕ" биће одржана у уторак 22. априла 2014. са почетком у 14 сати.
 • Одбрана докторске дисертације кандидата мр Боре Јовановића под називом "Одређивање разлике динамичког и светског времена и предвиђање промена у брзини земљине ротације" биће одржана 11. марта 2014. у сали 709 са почетком у 17 часова.

2013.

 • Одбрана докторске дисертације кандидата Владимир Перовића под називом "РАЗВОЈ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ БИОИНФОРМАТИЧКЕ ПЛАТФОРМЕ ЗАСНОВАНЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛУ ЕЛЕКТРОН - ЈОН ИНТЕРАКЦИЈЕ БИОЛОШКИХ МОЛЕКУЛА", биће одржана 24. децембра 2013. са почетком у 18 часова.
 • Одбрана докторске дисертације "АУТОМАТСКО ГЕНЕРИСАЊЕ И ПРОВЕРАВАЊЕ УСЛОВА ИСПРАВНОСТИ ПРОГРАМА" мр Милене Вујошевић Јаничић одржаће се у уторак 17.12.2013. у 14 сати.
 • Одбрана докторске дисертације "О ДЕЛИТЕЉИМА, ИНВЕРТИБИЛНОСТИ И РАНГУ МАТРИЦА НАД КОМУТАТИВНИМ ПОЛУПРСТЕНИМА" кандидаткиње Асме Канан (Asmaa Kanan) одржаће се у уторак 17.12.2013. у 13.30 сати.
 • Одбрана докторске дисертације "КОНАЧНИ ПРСТЕНИ И УСМЕРЕНИ ГРАФОВИ: РАЗВОЈ ТЕОРИЈЕ И АЛГОРИТАМА" кандидата Хамзе Дауба (Hamza Daoub) одржаће се у уторак 17.12.2013. у 15 сати.
 • Одбрана докторске дисертације "УСАВРШАВАЊЕ МОДЕЛА ТЕСНО ДВОЈНИХ СИСТЕМА САГЛАСНО СА РЕЗУЛТАТИМА ПОСМАТРАЊА ВИСОКЕ ПРЕЦИЗНОСТИ" кандидата Чеки Атиле одржаће се у уторак 17.12.2013. у 17 сати у сали 809.
 • Одбрана докторске дисертације "МОДЕЛИРАЊЕ ЗВЕЗДАНИХ ОСЦИЛАЦИЈА У ТЕСНО ДВОЈНИМ СИСТЕМИМА" кандидаткиње Оливере Латковић одржаће се у  уторак 17.12.2013. у 18.30 сати у сали 809.
 • Одбрана докторске дисертације "ТОПОЛОГИЈА И КОМБИНАТОРИКА КВАЗИТОРУСНИХ МНОГОСТРУКОСТИ И К-СТЕПЕНА" кандидата Ђорђа Баралића одржаће се у уторак 24.12.2013. у 17 сати у сали 844.
 • Одбрана докторске дисертације кандидата Ехфаједа Шеине (EHFAYED SHNEINA) под називом "Екстремне вредности у низовима независних случајних величина са мешавинама расподела", биће одржана у четвртак 12.12.2013. у 17 сати, сала 840.
 • Одбрана докторске дисертације кандидата Abejele Shkheama под називом "ПРОСТОРИ ХАРМОНИЈСКИХ ФУНКЦИЈА И ХАРМОНИЈСКА КВАЗИКОНФОРМНА ПРЕСЛИКАВАЊА" биће одржана у среду, 9. октобра са почетком у 15 часова.
 • Одбрана докторске дисертације кандидата Аби Абабоуба под називом "ЛИПШИЦОВИ ПРОСТОРИ И КВАЗИКОНФОРМНА ПРЕСЛИКАВАЊА" биће одржана у среду, 9. октобра са почетком у 14 часова.
 • Одбрана докторске дисертације Осаме Шафаха, под називом "Коначни прстени и усмерени графови: једна необична веза", биће одржана у среду, 3. јула 2013. године са почетком у 16:30 часова у сали 830.
 • Одбрана докторске дисертације мр Тамаре Коледин, под називом "Неке класе спектрално ограничених графова", биће одржана у понедељак, 8. јула 2013. године са почетком у 17 часова у сали БИМ.
 • Одбрана докторске дисертације Драгана Матића, под називом "Рјешавање неких проблема у настави примјеном метода комбинаторне оптимизације", биће одржана у понедељак 8. јула 2013. године са почетком у 17 часова у сали 817.
 • Одбрана докторске дисертације Душана Онића под називом "Термално зрачење остатака супернових у радио-подручју" биће одржана у понедељак ,8. јула 2013. године са почетком у 18 часова у сали 809.
 • Одбрана докторске дисертације мр Маријана Марковића под називом "Неједнакости изопериметријског типа у просторима аналитичких функција", биће одржана у уторак, 11. јуна 2013, са почетком у 13 часова, у БИМ сали на IV спрату.
 • Одбрана докторске дисертације кандидата мр Младена Николића, под називом "УСМЕРАВАЊЕ ПРЕТРАГЕ У АУТОМАТСКОМ ДОКАЗИВАЊУ ТЕОРЕМА", биће одржана у понедељак, 27. маја 2013. године са почетком у 11:30 часова у сали 718.
 • Одбрана докторске дисертације кандидата Иване Јововић, под називом "О редукцијама система линеарних операторских једначина", биће одржана у понедељак, 20. маја 2013. године са почетком у 17 часова у сали 840.
 • Одбрана докторске дисертације мр Александре Ерић под називом "О p- теменима неких стабала", биће одржана 29. марта 2013. године у 11 часова у учионици 844.
 • Одбрана докторске дисертације мр Зорана Пуцановића, под називом "Анализа прстена и модула придруживањем графова", биће одржана у петак 15. марта 2013. године у 12 часова.
 • Одбрана докторске дисертације мр Јелене Јоцковић: "Стохастички модели прекорачења високог нивоа и проблеми чекања", биће одржана у петак, 8. марта 2013. године у 17 часова.
 • Одбрана докторске дисертације мр Иване Илић, под називом "О оцењивању индекса репа расподеле помоћу некомплетних узорака", биће одржана у понедељак, 4. марта 2013, у 17 часова на Математичком факултету.
 • Одбрана докторске дисертације мр Славише Милисављевића, под називом "Функција растојања малих планета и рачун проксимитета", биће одржана у петак, 1. марта 2013, у 18 часова на Математичком факултету.

2012.

 • Одбрана докторске дисертације мр Весне Пајић, под називом "Модели коначних стања у екстракцији информација", биће одржана у четвртак, 8. новембра 2012. у 10 часова у сали 718 на IV спрату Математичког факултета.
 • Одбрана докторске дисертације мр Наташе Бабачев под називом "Фиксне тачке пресликавања на просторима са недетерминистичким растојањем", биће одржана 27.10.2012. године у 10 часова у сали 706.
 • Одбрана докторске дисертације мр Слободанка Бољановић под називом "Нумеричко моделирање преостале чврстоће структуралних елемената у присуству прслине при цикличним оптерећењима", биће одржано у среду 24.10.2012. године у 14 часова у БИМ сали.
 • Одбрана докторске дисертације "ПОБОЉШАЊЕ МЕТОДА МРАВЉИХ КОЛОНИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ НП-КОМПЛЕТНИХ ОПТИМИЗАЦИОНИХ ЗАДАТАКА НА ГРАФОВИМА" мр Раке Јовановића, одржаће се у среду 20.06.2012. у 18 сати.Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести