Информатика (акр.2009)

Докторске студије студијског програма Информатика

  • Дужина студија: 3 године (6 семестара)
  • Укупан број ЕСПБ: 180
  • Након завршетка докторских студија стиче се научни назив Доктор рачунарских наука.

Програм студија:

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  4+6  15
2. Изборни предмет 2  4+6  15
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  4+6  15
2. Изборни предмет 4  4+6  15
Укупно  40  60


2. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 5  4+6  15
2. Специјални курс  4+6  15
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
5. Израда докторске дисертације  0+0  30
Укупно  40  60


3. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
2. Израда докторске дисертације  0+0  30
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
2. Израда докторске дисертације  0+0  30
Укупно  40  60


СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА - 2И
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Биоинформатика      
4+6 15
2. Криптографија   
4+6 15
3. Алгоритми текста   
4+6 15
4. Сложеност израчунавања    
4+6 15
5. Теорија израчунљивости   
4+6 15
6. Напредна архитектура рачунара   
4+6 15
7. Дизајн и имплементација функционалних програмских језика   
4+6 15
8. Обрада природних језика   
4+6 15
9. Симболичко израчунавање    
4+6 15
10. Soft Computing   
4+6 15
11. Генетски алгоритми   
4+6 15
12. Базе података – напредни концепти   
4+6 15
13. Теорија база података   
4+6 15
14. XML базе података   
4+6 15
15. Објектно – релационе базе података   
4+6 15
16. Истраживање података – напредни концепти   
4+6 15
17. Пројектовање база података   
4+6 15
18. Семантички Веб   
4+6 15
19. Претраживање информација и истраживање Веба   
4+6 15
20. Развој софтвера – напредни концепти    4+6 15
21. XML технологије    4+6 15
22. Рачунарске мреже    4+6 15
23. Процесирање слика    4+6 15
24. Моделовање и језици    4+6 15
25. Скрипт језици и www програмирање    4+6 15
26. Веб алати и језици    4+6 15
27. Аутоматско и интерактивно доказивање теорема    4+6 15
28. Формалне методе    4+6 15
29. Машинско учење    4+6 15
30. Конструкција и анализа алгоритама    4+6 15

НАПОМЕНА: Студент може изабрати и предмет са неког другог одговарајућег акредитованог студијског програма Факултета, као и предмет акредитованог студијског програма докторских студија неког другог факултета, сходно Правилнику о стручном усавршавању студената.         


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести