Одбране тема докторских дисертација

 • Одбрана теме докторске дисертације Жикице Лукића: „Statistical tests based on Laplace and Hankel transforms, and their application in change point detection (Статистички тестови засновани на Лапласовим и Ханкеловим трансформацијама и њихова примена у откривању промена режима)“, одржаће се 06.06.2024. године у 12 часова на Математичком факултету (Студентски трг 16).
 • Одбрана теме докторске дисертације Маријане Бабић: „Хермитске структуре и геодезијске линије на четвородимензионим хиперболичким просторима “, одржаће се 22.05.2024. године у 13:30 часова у сали 704.
 • Одбрана теме докторске дисертације Катарине Лукић: „Принципи псеудо-Риманових Осерманових тензора и многострукости“, одржаће се 15. 5. 2024. године у 14 часова у зборници.
 • Одбрана теме докторске дисертације Бојане Тодић: „Комбинаторни проблем сакупљања купона са проширеном колекцијом “, одржаће се 9. 2. 2024. године у 10:15 часова, у учионици 718.
 • Одбрана теме докторске дисертације Јелене Вицановић: „Услови оптималности за изопериметријске проблеме оптимизације са непрекидним временом“, одржаће се 18. 10. 2023. године у 10 часова у учионици 843.
 • Одбрана теме докторске дисертације Миљане Јовановић: „Промена V и R магнитуда изабраних квазара и повезивање система Gaia са системом ICRF“, одржаће се 3. 8. 2023. године у 13 часова у учионици 809.
 • Одбрана теме докторске дисертације Петра Костића: „Хидродинамичка и синхротронска радио-еволуција остатака супернових у нехомогеној међузвезданој средини", одржаће се 09.05.2023. у 16 часова, учионица 809.
 • Одбрана теме докторске дисертације Матеје Кнежевића: „Комплетна аксиоматизација интуиционистичких вероватносних  логика“, одржаће се 14.02. 2023. у 12 часова у зборници.
 • Одбрана теме докторске дисертације Ане Меркле: „Стохастичка предвидивост филтрација и процеса по непрекидном параметру“, одржаће се 30.12. 2022. у 15:30 часова у зборници.
 • Одбрана теме докторске дисертације Rowaida Elmarghani: „Applications of harmonic and quasiregular maps with constructions using Blaschke products (Примене хармонијских квазирегуларних пресликавања са конструкцијама преко Блашкеових производа)", биће одржана 10.12.2022. године у 15:00 часова, сала 718.
 • Одбрана теме докторске дисертације Shadia Shalandi: „Bi-Lipschitz continuity and characterizations of quasiconformal harmonic maps in n dimensional space (Билипшицова непрекидност и карактеризација квазиконформних хармонијских пресликавања у димензионалном простору), биће одржана 10.12.2022. године у 15:30 часова, сала 718.
 • Одбрана теме докторске дисертације Драгана Ђокића: „Шести момент Dirichet-ових L-функција над рационалним функцијским пољима“, биће одржана у четвртак 02.12.2021. године у 11 часова преко webex платформе.
  Линк за приступ је: https://matf.webex.com/meet/dragan
 • Одбрана предложене теме докторске дисертације Лазара Мркеле: „Метахеуристичке методе вишекритеријумске оптимизације и примене на дискретне локацијске проблеме“, биће одржана у среду 10.11.2021.године у 17 часова преко webex платформе. Одбрана ће бити одржана у оквиру састанка Семинара Катедре за рачунарство и информатику.
  Детаљи приступа су: computing.math.rs/meet
 • Одбрана теме докторске дисертације Неде Стојковић: „Настањивост галаксија у светлу космолошке еволуције“, биће одржана у понедељак 01.11.2021. године у 12 часова, преко webex платформе.
 • Одбрана теме докторске дисертације Марине Павловић: „Утицај интеракција удаљених галаксија на њихово нетермално радио-зрачење“, биће одржана у понедељак 07.06.2021. године у 15.30 часова, преко webex платформе.
 • Одбрана теме докторске дисертације "Неки резултати за пресликавања дефинисана на проширеним метричким просторима“ кандидата мр Ивана Митровића биће одржана у уторак, 26.11.2019. године у сали 706 са почетком у 14 часова.
 • Одбрана теме докторске дисертације "Оцене Шварц- Пиковог типа за хармонијска пресликавања и хиперболичка метрика“ кандидата Марека Светлика биће одржана у уторак, 12.11.2019. године у сали 830 са почетком у 15 часова.
 • Одбрана теме докторске дисертације Соње Телебаковић Онић: „Фробенијусове алгебре и тополошке квантне теорије поља “, биће одржана у понедељак 08.07.2019. године у 16.00 часова у учионици 406.
 • Одбрана теме докторске дисертације Милане Грбић: „Рачунарске методе партиционисања и груписања у биолошким мрежама“, биће одржана у четвртак 04.07.2019. године у 18.00 часова у учионици 718.
 • Одбрана теме докторске дисертације докторанда Марије Ивановић: "Различити приступи решавања оптимизационог проблема Римске доминације на графовима", биће одржана у четвртак 04.07.2019. године у 15 часова, сала 704.

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести