Све вести

Вероватноћа и статистика Б (Л смер) - Резултати испита у року септембар 1

Резултати

Увид у радове у понедељак 31.8. у 11 часова у згради на Звездари. Потребно је најавити се мејлом.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика A (Л смер) - Распоред полагања усменог испита (26.8.)


Вероватноћа и статистика А (Л смер) - Пријављивање за усмени испит (26.8.)

Пријављивање је путем линка данас до 18 часова.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика А (Л смер) - Резултати рока септембар 1

Резултати

О увиду у радове информисати се на страници: линк


детаљније >>

Вероватноћа и статистика Б (Л смер) - Распоред полагања усменог испита (7.7.)


Верованоћа и статистика Б (Л смер) - Пријављивање за усмени (7.7.)

Пријављивање је путем линка данас до 18 часова.


детаљније >>

Верованоћа и статистика Б (Р смер) - Резултати рока јун 2

Резултати

Увид у радове ће бити у петак 3.7. Неопходно је јавити се на marijar@matf.bg.ac.rs како би било одређено време увида.


детаљније >>

Верованоћа и статистика Б (Л смер) - Резултати рока јун 2

Резултати

Увид у радове ће бити у петак. Неопходно је јавити се путем e-maila како би било одређено време увида.


детаљније >>Текући курсеви