Све вести

Вероватноћа и статистика Б (Л смер) - Резултати колоквијума

Резултати

Увид у радове: уторак, 16.4. у 18 часова, кабинет 827


детаљније >>

Вероватноћа и статистика Б (Р смер) - Резултати првог теста и колоквијума


Математичка статистика - Резултати колоквијума

Резултати

Увид у радове: уторак, 16.4. у 13 часова, кабинет 827. 


детаљније >>

Одабрана поглавља математичке статистике - Термин испита

Испит ће се одржати у недељу, 14.4., од 14:30.


детаљније >>

Математичка статистика - Четврти домаћи

Задаци

Рок за предају домаћег је петак 19.4. на часу вежби.


детаљније >>

Градиво за колоквијуме и консултације

Градиво за колоквијум:
  • Математичка статистика (3В): закључно са Бајесовим оцењивањем
  • Вероватноћа и статистика Б (4Л): закључно са 28. задатком
  • Вероватноћа и статистика Б (3Р): закључно са 34. задатком

 

Консултације ће се одржати у петак, 5.4., у 12 часова у кабинету 827. 


детаљније >>

Математичка статистика - Трећи домаћи

задаци

Домаћи треба предати на часу вежби у петак 5.4.


детаљније >>

Математичка статистика - Промена учионице 26.4.

Час ће се одржати у учионици 710 (зборница).


детаљније >>Текући курсеви