Све вести

Вероватноћа и статистика А - Резултати јунског рока

Резултати

Увид у радове ће се одржати у среду, 5.6. у 11 часова. Потребно је најавити се мејлом.

Пријављивање за усмени (путем мејла) је до уторка, 11.6. у 18 часова.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика Б (Л смер) - Резултати колоквијума

Резултати

Увид у радове ће се одржати 4.6. у 11:30.


детаљније >>

Животно осигурање - Усмени испит (јунски рок)

Усмени испит ће се одржати у недељу, 16.6. у 12 часова.


детаљније >>

Консултације

Консултације ће се одржати у петак, 31.6, у 12 часова у кабинету 825. 


детаљније >>

Вероватноћа и статистика Б (Р смер)

Потребно је да се колега Димитрије Миладиновић (23/2013) што пре јави једном од асистената на курсу Вероватноћа и статистика Б по питању одобрене молбе за накнадно полагање првог теста и колоквијума.


детаљније >>

Одабрана поглавља математичке статистике - Јунски рок

Испит ће у јунском року бити одржан 2.7. од 14 часова (уместо 22.6. како пише у распореду). Студенти који желе да полажу овај испит, потребно је најкасније 25.6. да се јаве на мејл.


детаљније >>

Математичка статистика - Пети домаћи


Вежбе 3.5.2019.

У петак, 3.5. неће бити вежби из Вероватноће и статистике Б и Математичке статистике. О надокнади часова биће договорено на часу вежби.


детаљније >>Текући курсеви