Све вести

Вероватноћа и статистика А (Л смер) - Резултати испита

Резултати

Увид у радове: понедељак, 3.2. у 14:30 у кабинету 827.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика А (Р смер) - Резултати поправног колоквијума

Резултати

Увид: понедељак, 3.2. у 14:30 у кабинету 827


детаљније >>

Одабрана поглавља математичке статистике - Пријављивање за колоквијум

Пријављивање за колоквијум, који се одржава 1.2. у 13 часова, је путем линка


детаљније >>

Вероватноћа и статистика А - Распоред полагања усменог испита


Консултације

Консултације ће се оржати у среду, 29.1. од 16 часова у кабинету 827.


детаљније >>

Животно осигурање - Усмени испит (Јануар 1)

Усмени испит ће се одржати у суботу, 1.2. од 14 часова.


детаљније >>

Математичка статистика - Резултати јануарског рока

Марија Лазаревић 30

Никола Ђоковић 0

За увид јавити се путем мејла.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика А (Р смер) - Поправни колоквијум

Поправни колоквијум ће се одржати 1.2. од 17 часова у учионици 821. Право изласка на поправни колоквијум имају студенти који имају између 15 и 24 поена (укључујући и 15 и 24), и могу освојити онолико поена колико им недостаје до 25 (на пример, ако студент има 20 поена, на поправном колоквијуму може освојити највише 5 поена чак и ако има урађено за више од 5 поена). Целокупно градиво долази у обзир. Задаци (или делови задатака) који носе 2 поена морају бити комплетно урађени. Укупан број поена на колоквијуму је 16.


детаљније >>Текући курсеви