Све вести

Вероватноћа и статистика Б (ЛМН) - Резултати јун2

Резултати

Увид у радове ће се одржати уторак 3. јула од 16 часова у кабинету 827.

Пријава за усмени до 6. јула у 16 часова на линку.


детаљније >>

Биостатистика - Јулски рок

Испит се одржава 1.7. од 11 часова у ВХА.


детаљније >>

Одабрана поглaвља математичке статистике - Испит јун

Испит ће се одржати 1.7. од 14 часова у учионици 706.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика Б (ЛМН) - Распоред полагања усменог испита


Математичка статистика - Резултати домаћег и јунског рока


Вероватноћа и статистика Б (Р смер) - Резултати додатног колоквијума

Резултати

Увид у радове ће се одржати 21.6. од 15 часова у кабинету 827.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика Б (ЛМН) - Усмени испит

Усмени испит ће се одржати 26. и 27. јуна. Потребно је да се троје/четворо студената пријави који ће на усмени изаћи 26. Уколико не буде пријављених студената за 26., биће изабрани насумично.

Линк за пријављивање за усмени: линк. (пошто се довољан број студената пријавио за 26. све нове пријаве треба да буду за 27.)

 


детаљније >>

Вероватноћа и статистика А (Л смер) - Распоред полагања усменог испита
Текући курсеви