Све вести

Животно осигурање - Резултати колоквијума

Ана Николић 41

Аница Смиљковић 20

Душица Зечевић 0

За увид у радове јавити се путем мејла.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика А (Р смер) - Резултати другог теста и колоквијума

Резултати

Увид у радове: среда 22.1. у 11 часова у кабинету 827.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика А (Л смер) - Резултати јануар 1

Резултати

Увид у радове: среда, 22.. у 12 часова.

Пријављивање за усмени 28.1. до 18 часова путем линка.


детаљније >>

Вероватноћа и статистика Б - Термин полагања усменог испита

Усмени испит за студенте који су положили писмени део испита (Нијемчевић Јелена, Ивановић Урош, Богић Милена) ће се одржати у среду, 22.1. у 13 часова.


детаљније >>

Консултације

Консултације ће се одржати у суботу 18.1. у 14 часова у кабинету 827. Студенти који желе да дођу на консултације треба да се јаве путем мејла (може један студент да пошеље мејл за више студената).


детаљније >>

Вероватноћа и статистика А - Распоред по учионицама

Распоред по учионицама за тест и колоквијум, односно писмени испит, 19.1.

Р смер: учионице 706 и 830

Л, М и Н смерови: учионица 821


детаљније >>

Вероватноћа и статистика Б (Л смер) - Резултати јануарског рока

Резултати

За увид у радове јавити се путем мејла. 

Пријављивање за усмени до понедељка 20.1. у 18 часова путем мејла.


детаљније >>

Консултације

Консултације ће се одржати у уторак, 14.1. у 15 часова.


детаљније >>Текући курсеви