Materijal za predavanja

Literatura: 

"Uvod u organizaciju računara", autor Nenad Mitić. izdavač Matematički fakultet, Beograd 2013.

Prezentacije koje prate predavanja mogu se preuzeti sa adrese:

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~nenad/uor.html

Primeri dosadašnjih kolokvijuma i završnih ispita se takođe mogu naći na:

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~nenad/uor/ispit/uor.rokovi.html

 

 

 


Tekući kursevi