Sve vesti

Prvi test iz NUMMET za 3R, 26. april 2018.

Prvi test iz Numeričkih metoda za studente grupe 3R biće održan u četvrtak,  26. aprila 2018. u Jagićevoj 5 po sledećem rasporedu:

Prva grupa: 17:15-18:15

Druga grupa: 18:30-19:30

Treća grupa: 19:45-20:45

Raspored polaganja po grupama

Na prvi test dolazi gradivo od početka kursa zaključno sa Jakobijevom metodom (teorija) i ravnomernom aproksimacijom (zadaci).


detaljnije >>

Prvi test iz UNM za 2R, 26. april 2018.

Prvi test iz Uvoda u numeričku matematiku za studente grupe 2R biće održan u četvrtak, 26. aprila 2018. u Jagićevoj 5 po sledećem rasporedu:

Prva grupa: 17:15-18:15

Druga grupa: 18:30-19:30

Treća grupa: 19:45-20:45

Na prvi test test dolazi gradivo od početka kursa zaključno sa kvadraturnim formulama pravougaonika, trapeza i Simpsona.

 

 


detaljnije >>

Rezultati završnog ispita iz NP u januaru 2

1. Milinković Zoran 19 poena

2. Mileusnić Petar 28.5 poena

3. Vučinić Andjela 30.5 poena

4. Filipović Ana 35.5 poena

Minimalni broj poena koji je neophodno osvojiti na završnom ispitu je 25.

Radovi se mogu pogledati u utorak, 6. 3. u 12h ili u dogovoru sa asistentkinjom. Ocene se mogu upisati bilo kog utorka u 12h u kabinetu 829.

 


detaljnije >>

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda u januaru 2, 18. februar 2018.

Usmeni ispit iz Numeričkih metoda u januaru 2 biće održan u  nedelju, 18. februara 2018. u učionici 844 na Studentskom trgu sa početkom u 13h.


detaljnije >>

Ispitna pitanja - VA

SPISAK ISPITNIH PITANJA:

Matematika 1A

Matematika 2A

Matematika za ekonomiste


VAŽNE INFORMACIJE:

Pravila polaganja ispita

Za sva pitanja i neoumice možete se obratiti mailom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs
Uputstva za pisanje akademskog maila

Termin za konsultacije: ponedeljak i sreda 14h u sali P9. Ovi termini važe samo tokom nastavnih nedelja. Termin za konsultacije u periodu kada nema nastave se zakazuje mailom.


 


detaljnije >>

Rezultati 2. kolokvijuma iz NP

Rezultati 1. i 2. kolokvijuma iz Nelinearnog programiranja (4. godina, modul Primenjena matematika)

                                                            1.kol         2.kol         ukupno

1. Petar Avramović        25    23   48  
2. Katarina Avramović 24 22 46
3. Ivana Milosavljević 24 24 48
4. Jelena Luković 22 21 43
5. Nikola Petrović 22 22 44
6. Marija Maksimović 21 8 29
7. Aleksandra Stevović 21 19 40
8. Jelena Škarić 20 23 43
9. Nataša Gajić 20 23 43
10. Slađana Šimrak 16 2 18
11. Mirjana Stanojević 11 11 22


Maksimalan broj poena na svakom kolokvijumu je 25. Na zavrsni ispit mogu izaci
studenti koji u zbiru imaju 20 i vise poena.

Zavrsni ispit je 29.1. u 14h.

 


detaljnije >>

Rezultati kolokvijuma iz NIZ-a


Rezultati pismenog ispita iz UNM i termin usmenog ispita u junskom roku

Rezultati pismenog ispita

 

Na  usmeni se pozivaju studenti koji na pismenom imaju 10 i više poena.

Usmeni će biti 22. juna u 13h. (moguća promena vremena održavanja ispita, datum ostaje).

Ukoliko ima zainteresovanih za drugi termin usmenog  9. juna u 14h, molim Vas da mi pošaljete mail do petka, 7. juna.

 

Molim Vas da pratite obaveštenja na sajtu.


detaljnije >>Tekući kursevi