Sve vesti

Rezultati pismenog ispita iz NP u januarskom roku

Na pismeni ispit iz NP u januarskom roku izašao je jedan student

1. Milosavljević Dušan   4 poena

koji nije položio ispit.

 

 


detaljnije >>

Rezultati II kolokvijuma iz NP

Rezultati II kolokvijuma iz Nelinearnog programiranja:

Tasić Jelena 19

Šaponjić Dragana 19

Popović Bojana 16

Stojanović Aleksandar 7.5

Šljivić Marina 14

Milosavljević Dušan 17

Milanović Nevena 17

Milojević Milica 17

Šimrak Slađana 3

Maksimalni broj poena na kolokvijumu je 25 poena.

 

Zbirni rezultati na oba kolokvijuma

Tasić Jelena 42

Šaponjić Dragana 41

Popović Bojana 36.5

Stojanović Aleksandar 26.5

Šljivić Marina 32

Milosavljević Dušan 35

Milanović Nevena 34.5

Milojević Milica 28

Šimrak Salađana 3

Na završni ispit mogu izaći studneti koji imaju 25 i više poena u zbiru na kolokvijumima.

Napomena: na molbu studenata, ispit u januarkom roku je pomeren na 27.1.2016. Vreme i mesto polaganja proveriti sa asistentom.


detaljnije >>

Rezultati testa iz NIZ-a i termin usmenog ispita - 6.10. u 10:30

Na usmeni ispit iz NIZ-a uslovno se pozivaju sledeći studenti:

Popović Branko

Ilić Jelena

Rakonjac Đorđe

Jovanović Uroš

 

Usmeni će biti održan u utorak, 6. oktobra 2015. u 10:30 na Studentskom trgu.

U istom terminu se mogu pogledati i radovi.

 

 

 


detaljnije >>

Rezultati testa iz UOR-a u sept. roku, uvid u radove i upis ocena

Rezultati teorijskog testa iz UOR-a u septembarskom roku su uneti na Hypatiju 1.10. Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 5.10. u 14:30 u kabinetu 829.

U istom terminu biće upisivanje ocena u indeks studentima koji su položili ispit.

 

 


detaljnije >>

Ispitna pitanja - VA

SPISAK ISPITNIH PITANJA:

Matematika 1B

Matematika 2B

 

Matematika 1A

Matematika 2A


Matematika za ekonomiste

 

VAŽNE INFORMACIJE:

Pravila polaganja ispita

Za sva pitanja i neoumice možete se obratiti mailom na zoricast@matf.bg.ac.rs

Termin za konsultacije: ponedeljak 15h, sreda 12:15, kabinet 304 (termini važe u periodu tokom nastave)

Termin za konsultacije u periodu kada nema nastave najbolje je zakazati slanjem maila na zoricast@matf.bg.ac.rs.

Uputstva za pisanje akademskog maila

 


detaljnije >>

Rezultati kolokvijuma iz NIZ-a

Kolokvijum iz Naučnog izračunavanja održan je u četvrtak, 29. maja od 18-20h u Jagićevoj (Jag1 i Jag2).

REZULTATI KOLOKVIJUMA


detaljnije >>

Zbirni rezultati 1. i 2. kolokvijuma iz matematike - VA


Rezultati završnog ispita iz NP u januarskom roku

Rezultati završnog ispita iz NP u januarskom roku:

 

1. Luković Jelena         38 poena

2. Gajić Nataša            28 poena

3. Milosavljević Ivana   25 poena


detaljnije >>Tekući kursevi