Sve vesti

Raspored polaganja usmenog ispita iz UNM u junu 1 za 2R i 3I

Usmeni ispit iz UNM u junu 1 biće održan u sredu 20. juna i četvrtak 21. juna u Jagićevoj po sledećem rasporedu

Raspored polaganja za 2R

Raspored polaganja za 3I

 

Moguće su zamene grupa ukoliko studenti sami nađu zamenu i obaveste me mailom o tome.

Naknadno odlaganje usmenog za jun 2 nije moguće.


detaljnije >>

Rezultati 2. testa iz UNM za 2R, zbirni rezultati na PO i termin usmenog u junu 1.

Rezultati 2. testa i zbirni rezultati na predispitnim obavezama

Radovi se mogu pogledati u petak, 8. juna u 12h na Studentskom trgu u kabinetu 829.

Važne informacije:

Na pismeni ispit mogu izaći studenti koji na PO imaju 18 i više poena. Studenti koji imaju ispod 20 poena, nedostajuće poene treba da nadoknade na pismenom ispitu.

Usmeni ispit u junu 1 biće održan 20. i 21. juna, a raspored polaganja biće naknadno objavljen. Razmak između pismenog i usmenog u junu 2 biće dosta kraći (7 dana).

Studenti koji polože pismeni u junu 1, usmeni mogu polagati u junu 2, s tim što treba ponovo da prijave ispit u junu 2. Ukoliko neko od studenata želi da iskoristi ovu mogućnost, to treba da napiše na vežbanci na pismenom u junu 1.

Studenti koji su pismeni položili preko PO, treba da se najave mailom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs najkasnije 5 dana pre zakazanog usmenog, kako bi bili raspoređeni u neki od termina za polaganje (ovo važi za jun 1, kao za naredne ispitne rokove).

Spisak aktuelnih ispitnih pitanja

Za zakazivanje konsultacija, obratite se mailom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs.


detaljnije >>

Rezultati 2. testa i zbirni poni na PO iz NUMMET

Rezultati 2. testa i zbirni rezultati na predispitnim obavezama

Radovi se mogu pogledati u utorak, 12. juna u 11:30h na Studentskom trgu u kabinetu 829.

Važne informacije:

Na pismeni ispit mogu izaći studenti koji na PO imaju 18 i više poena. Studenti koji imaju ispod 20 poena, nedostajuće poene treba da nadoknade na pismenom ispitu.

Usmeni ispit u junu 1 biće između 25. i 28. juna. Razmak između pismenog i usmenog u junu 2 biće dosta kraći (7 dana).

Studenti koji polože pismeni u junu 1, usmeni mogu polagati u junu 2, s tim što treba ponovo da prijave ispit u junu 2. Ukoliko neko od studenata želi da iskoristi ovu mogućnost, to treba da napiše na vežbanci na pismenom u junu 1.

Studenti koji su pismeni položili preko PO, treba da se najave mailom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs najkasnije 5 dana pre zakazanog usmenog, kako bi bili raspoređeni u neki od termina za polaganje (ovo važi za jun 1, kao za naredne ispitne rokove).

Za zakazivanje konsultacija, obratite se mailom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs.


detaljnije >>

Drugi test iz NUMMET, 8. jun 2018.

Drugi test iz NUMMET za 3R biće održan 8. juna 2018. u Jagićevoj 5 u dve grupe.

Prva grupa: od 12:00 do 13:15

Druga grupa: od 13:30 do 14:45

Raspored polaganja po grupama

Na drugi test dolazi gradivo počevši od LR metode zaključno sa metodom gađanja.


detaljnije >>

Drugi test iz UNM, 6. jun 2018.

Drugi test iz UNM za 2R biće održan 6. juna 2018. u Jagićevoj 5 u dve grupe.

Prva grupa: od 9:00 do 10:00

Druga grupa: od 10:15 do 11:15

Raspored polaganja po grupama

Na drugi test dolazi gradivo počevši od Gausovih kvadraturnih formula do kraja kursa.


detaljnije >>

Rezultati 1. testa iz NUMMET za 3R

Rezultati prvog testa iz NUMMET za 3R

Na prvi test je izašlo 79 od 108 studenata  (73.15%).           

Prosečan  broj poena na 1. testu je 7.37 od maksimalnih 15  (računati su samo studenti koji su polagali test).

Radovi se mogu pogledati u utorak, 8. maja od 14 do 15h u kabinetu 829.


detaljnije >>

Ispitna pitanja - VA

SPISAK ISPITNIH PITANJA:

Matematika 1A

Matematika 2A

Matematika za ekonomiste


VAŽNE INFORMACIJE:

Pravila polaganja ispita

Za sva pitanja i neoumice možete se obratiti mailom na zoricast[at]matf.bg.ac.rs
Uputstva za pisanje akademskog maila

Termin za konsultacije: ponedeljak i sreda 14h u sali P9. Ovi termini važe samo tokom nastavnih nedelja. Termin za konsultacije u periodu kada nema nastave se zakazuje mailom.


 


detaljnije >>

Rezultati 2. kolokvijuma iz NP

Rezultati 1. i 2. kolokvijuma iz Nelinearnog programiranja (4. godina, modul Primenjena matematika)

                                                            1.kol         2.kol         ukupno

1. Petar Avramović        25    23   48  
2. Katarina Avramović 24 22 46
3. Ivana Milosavljević 24 24 48
4. Jelena Luković 22 21 43
5. Nikola Petrović 22 22 44
6. Marija Maksimović 21 8 29
7. Aleksandra Stevović 21 19 40
8. Jelena Škarić 20 23 43
9. Nataša Gajić 20 23 43
10. Slađana Šimrak 16 2 18
11. Mirjana Stanojević 11 11 22


Maksimalan broj poena na svakom kolokvijumu je 25. Na zavrsni ispit mogu izaci
studenti koji u zbiru imaju 20 i vise poena.

Zavrsni ispit je 29.1. u 14h.

 


detaljnije >>Tekući kursevi