Nauka

Naučna oblast

Numerička matematika i optimizacija

Oblasti naučnog interesovanja

Kombinatorna optimizacija, Matematičko modeliranje, Teorija lokacijskih problema i primene,   
Evolutivni algoritmi i druge metaheurističke metode, Hibridne metode za rešavanje problema optimizacije, Robusna optimizacija.

BIBLIOGRAFIJA (maj 2017)

 

 


Tekući kursevi