Потписан СПОРАЗУМ О САРАДЊИ Математичког факултета Универзитета у Београду и Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

22., 23. и 24. маја, у оквиру традиционалног научног скупа, поводом дана Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, на тему »Интердисциплинарност и јединство савремене науке«, ове године одржан је и математички скуп »Живот и дело академика Веселина Перића« . Осим професора факултета и института из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и Црне Горе, у раду скупа су учествовали и професори из Пољске, Бугарске и Хрватске, а у оквиру 10 секција представљено је 200 радова из различитих научних области.

Скупу су присуствовали проф. Миодраг Матељевић, проф. Бошко Јовановић и проф. Александар Липковски са Математичког факултета.

Том приликом декан Математичког факултета Универзитета у Београду, проф. др Миодраг Матељевић, потписао је Споразум о сарадњи са проф. др Миленком Пикулом, деканом Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, а у циљу јачања сарадње у области наставно-научног и научноистраживачког рада, те побољшања организације рада и веће ефикасности у области образовања и потраживања.

Главни елементи Споразума су:

I

Образовне институције ће обављати сарадњу у размени информација о укупном наставном плану и програму школовања. Сарадња обухвата и размениу кадрова научних публикација, методске грађе, специјалне литературе, о чему ће континуирано обавештавати образовне установе.

II

Образовне институције ће заједнички радити на развоју и побољшању теорије и праксе у области природно математичких наука. У циљу извођења наставе предавања, давања консултација, остваривања заједничког истраживања и методичког рада образовне институције ће позивати стручњаке обе стране да учествују у раду.

III

Образовне институције могу заједнички припремити програме и пројекте у којима учествују исто тако могу учествовати и у мултилатералним програмима.

IV

Специфичне појединачне обавезе у области истраживања размене наставног кадра научних радника као и услови под којима се реализују образовне институције ће закључивањем посебног уговора дефинисати реализацију неког облика наставно-научне сарадње и ближе одредити међусобна права и обавезе.

V

Евентуалне неспоразуме по овом Споразуму образовне институције се обавезују решавати договором, а у случају да договор није могућ, утврђује се надлежност суда у Београду.


VI

Споразум ступа на снагу даном потписивања и важи за период академске 2009/10. године, садржај Споразума може се мењати ако се обе стране сложе. Све модификације и измене морају бити у писаној форми.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести