Расписан конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку студентима у стручном и научном усавршавању

Расписује се Конкурс за доделу десет финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.
Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 30.000,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Рок за подношење пријава је од 15. јуна до 14. јула 2023. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању.
Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на е-маил: popovm1@rect.bg.ac.rs.


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести