Одељење за механику, 29. мај 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 29. маја 2023. у просторијама МИ САНУ у Нишу са почетком у 12 часова.

Предавачи: Предраг Ђорђевић, МИ САНУ

Наслов предавања: УТИЦАЈ АЛИЈЕВОГ ЕФЕКТА НА ЛЕСЛИЕ-ГОЊЕР ПРЕДАТОР-ПЛЕН МОДЕЛ СА РАСТУЋИМ ФУНКЦИОНАЛНИМ ОДГОВОРОМ
 
Апстракт: Предавање је посвећено изучавању динамичких особина и бифуркационој анализи предатор-плен модела са функционалним одговором предложеног од стране Коснера, и са Алијевим ефектом у популацији плена. Функционални одговор описује понашање предатора који тражи храну у линеарној формацији и при контакту са пленом лови окупљајући се око стада или јата плена. Циљ је да се прикаже утицај како слабог тако и јаког Алијевог ефекта на динамику система. Математичка анализа се фокусира на стабилност и коегзистенцију положаја равнотеже и свих могућих бифуркација које се могу манифестовати у систему. Разматра се и изумирање обе популације. Теоријски резултати добијени бифуркационом анализом ће бити потврђени нумеричким симулацијама. Уочено је постојање би-стабилности као и три-стабилности, тако да се посебна пажња посвећује областима атракције у свим случајевима када постоје вишеструки атрактори.

Напомене:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Предавања можете пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести