Конкурс за доделу 'Награде Веселина Лучића' за најбоље научно остварење наставника и сарадника на УБ за 2022. годину

Расписан је Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно, односно стручно, остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено током 2022. године.
 
Кандидати на Конкурс могу пријавити монографију, поглавље у монографији или научни рад. Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег или страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.
 
Рок за подношење пријава је од 1. марта до 28. априла 2023. године.
 
Текст конкурса
 
Образац за пријаву


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести