Семинар за рачунарство и примењену математику, 27. децембар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 27. децембра 2022, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Милица Јанковић, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет

Наслов предавања: ПРЕДНОСТИ ФИЗИОЛОШКИХ ПРИСТУПА ЗА РАНУ ДИЈАГНОЗУ ДИСЛЕКСИЈЕ
 

Апстракт: Рани скрининг тешкоћа у читању (дислексије) има значајан утицај на образовне, социјалне и емоционалне аспекте деце. Постоје различити тестови и евалуациони протоколи који помажу у раној дијагнози дислексије. Они су категорисани у методе засноване на папиру (укључујући дигитализоване батерије тестова) и приступе засноване на биомаркерима (неуроимиџинг, праћење покрета очију, електроенцефалографија (ЕЕГ), варијабилност срчаног ритма, електродермална активност). Методологије засноване на физиолошким мерењима нуде објективне критеријуме за процену дислексије. Међутим, не постоји стандардизован и широко коришћен протокол за дијагностику дислексије. Развој одевних технологија је омогућио да се истовремено мултимодално снимају различити физиолошки сигнали чиме се отварају нове
могућности у домену препознавања образаца дислексичних субјеката наспрам недислексичних субјеката. Предавање ће дати преглед физиолошких концепата примењених на препознавање дислексије, укључујући мултимодалне физиолошке приступе. На крају, биће размотрени будући трендови у персонализованој превенцији и третману дислексије.
 
Напомена: Састанак Семинара се може пратити на даљину преко линка https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести