Одељење за математику, 2. децембар 2022.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 2. децембра 2022, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15. Састанак Семинара је могуће пратити на даљину.

Предавач: Ненад Весић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА: СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Апстракт: У овом предавању ће бити приказано од ког дела математичког разматрања почиње физика и када физичке величине приказане математичким обрасцима и добијене математичким резоновањем престају да буду математичке и постају физичке величине. Диференцијална геометрија, због појмова и методологије који се у њој користе, главни је математички део ове презентације. Космологија, и квантна механика - као краћа напомена - делови су физике које ће бити могуће сусрести у овој презентацији.
Предавање је сачињено из увода и три дела. У уводу су приказани основни појмови диференцијалне геометрије који су значајни за ово предавање. У првом делу презентације су приказана пресликавања четвородимензионих Риманових простора и инваријанте неких од њих. У другом делу предавања су наведене основне дефиниције физичких појмова значајних за ово предавање. Након тога, такође у другом делу презентације, добијене су извесне физичке величине али са јасном назнаком математичког резоновања при њиховом добијању. Трећи део предавања је критичког типа и у њему се дискутује о постојању и непостојању математике у физици и, много значајније, о постојању и непостојању физике у математици.


Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести