Студентски семинар, 25. новембар 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 25. новембра 2022, са почетком у 12 часова.

Предавач: Предраг Ђорђевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: НУМЕРИЧКА АПРОКСИМАЦИЈА ПРЕДАТОР-ПЛЕН МОДЕЛА ПОМОЋУ НЕСТАНДАРДНИХ КОНАЧНО ДИФЕРЕНЦНИХ ШЕМА

Апстракт:
Презентација је фокусирана на конструкцију нових нестандардних шема коначних разлика за апроксимацију скупа позитивних решења за предатор–плен моделе. Апроксимација дискретног извода и нелокалне апроксимације нелинеарних чланова су имплементиране тако да се на лак начин могу добити различите шеме. Установљавамо да су предложене нестандардне методе елементарно стабилне и да задовољавају услов позитивности. Предложене шеме су примењене на предатор-плен системе са Beddington-DeAngelis и Nicholson-Bailey функционалним одговором. У последњем делу су дате нумеричке симулације које приказују ефикасност шема.

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Линк за регистрацију:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73


Нажалост није могуће оставити коментар.Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести