Семинар из вештачке интелигенције, 11. мај 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 11. маја 2022, од 19-20 часова.

Предавач: Татјана Стојановић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: АУТОМАТСКО НЕСИГУРНО И НЕМОНОТОНО ЗАКЉУЧИВАЊЕ

Апстракт:
У предавању ће бити дат приказ досадашњих резултата добијених применом метахеуристичких метода у аутоматским доказивачима за логике које подржавају несигурно и немонотоно закључивање. Биће представљена вероватносна логика са реално-вредносним оператором вероватноће и логика са условним вероватносним оператором са вероватноћама из Хардијевог поља бројева, која омогућава моделовање дифолтних исказа система П (System P).
Проблеми испитивања задовољивости у поменутим системима означени су са PSAT, CPSAT и DefSAT. За све поменуте логичке системе генерисани су примери великих димензија на којима је тестирана  Оптимизација колонијом пчела (Bee Colony Optimization – BCO). BCO метода је поређена са Методом променљивих околина (Variable Neighborhood Search – VNS), Симплекс методом (Simplex method) и Методом елиминације Фурије-Моцкин (Fourier–Motzkin elimination procedure - FME), при чему је показала добре резултате у смислу успешности и времена извршавања.

Напомена: Регистрациона форма за учешће је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести