Семинар Геометрија и примене, 25. новембар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 25. новембра 2021. са почетком у 17.15 часова преко Webex платформе.

Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: МОДУЛИ ПРОСТОРИ ПСЕУДО-РИМАНОВИХ МЕТРИКА НА КОНТАНГЕНТНИМ ЛИЈЕВИМ АЛГЕБРАМА

Апстракт:
Простор метрика се назива модули простор и дефинише се као простор орбита дејства групе аутоморфизама Лијеве алгебре на скупу лево инваријантних метрика одговарајуце Лијеве групе. Постоје два стандардна приступа проблему класификације метрика заснована на модули просторима. Први је да се фиксира база Лијеве алгебре у којој структурне једнацине имају најједноставнији облик, а затим да се посматра дејство групе аутоморфизама на скаларни производ. У другом приступу, база се фиксира тако да скаларни производ у њој има најосновнији облик, док се допуста да Лијеве заграде буду произвољне (али да задовољавају Јакобијев идентитет).

Котангентне Лијеве алгебре се јављају као конфигурациони простор механичких система и често имају велики скуп алгебарских и геометријских структура. Дефинишу се као семидиректни производ Лијеве алгебре и њеног котангентног простора. На предавању ће бити разматрани модули простори псеудо-Риманових метрика на котангентним Лијевим алгебрама малих димензија.

Линк за приступ предавању:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m21bc92c9dcdc58ae8bc4168e1b0b7a9e
Meeting number: 2402 997 3187
Meeting password: uS3YT2MZMA2


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести