КОНУС - јавни позив за пријављивање кандидата

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је Конференцију универзитета Србије (КОНУС) да мандат актуелног сазива Националног савета за високо образовање (НСВО) и Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ) истиче 4. априла 2022. године. У складу са одредбама чл. 11 ст. 4 и чл. 16 ст. 3 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), према којима КОНУС објављује јавни позив за пријављивање кандидата „најкасније у року од шест месеци пре истека мандата“ чланова ових тела, потребно је да КОНУС објави јавни позив за чланство у овим телима, како би конституисање новог сазива ових тела било спроведено неометано.
 
На основу чл. 11 ст. 1 т. 1 и ст. 2 Закона, КОНУС предлаже кандидатуру за избор шест чланова НСВО. Овде можете преузети Јавни позив за пријављивање у чланство у НСВО, као и Образац за пријављивање у чланство НСВО.
 
Исто тако, КОНУС предлаже и кандидате за два члана Управног одбора НАТ, „из реда редовних професора универзитета“ (чл. 16 ст. 2 т. 1) и то укупно шест кандидата (ст. 7).  Овде можете преузети Јавни позив за пријављивање у чланство у УО НАТ, као и Образац за пријављивање у чланство УО НАТ.


Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног позива, што значи да истиче у четвртак, 2. децембра 2021. године.

 
Према одредбама чл. 10 т. 1 и чл. 13 т. 1 Статута КОНУС, Скупштина КОНУС „предлаже кандидате за републичке органе и тела за које је прописана процедура јавног позива, а Ректорски савет припрема предлоге о свим питањима из надлежности Скупштине“. Сходно томе, пре достављања списка кандидата Влади Републике Србије, постоји потреба за одржавањем седница Ректорског савета, а потом и Скупштине КОНУС, како би били упућени одговарајући предлози. О терминима одржавања седница Скупштине њени чланови из реда представника Универзитета у Београду биће благовремено обавештени.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести